งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเยี่ยมชมดูงาน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |

พฤษภาคม  2560
30 : ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
23 : นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช. ศึกษาดูงานระยะสั้น ณ Kindai University ประเทศญี่ปุ่น
22 : ต้อนรับอาคันตุกะจาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน
19 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
15 : ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก NAPV ราชอาณาจักรกัมพูชา
9 : ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ กับ HZAU

กุมภาพันธ์  2560
23 : ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก ISSAAS ประเทศมาเลเซีย
20 : ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากSGGW ประเทศโปแลนด์
20 : ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก National Ilan University ประเทศไต้หวัน
17 : ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Niigata University Fukushima University ประเทศญี่ปุ่น และ Ankara University และ Ege University ประเทศตุรกี
14 : ต้อนรับและหารือความร่วมมือกับ Asia University ไต้หวัน

มกราคม  2560
18 : ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Northwest A&F University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ธันวาคม  2559
15 : ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
13 : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดสุโขทัย

พฤศจิกายน  2559
29 : ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
23 : ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
22 : ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Jiangxi Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน
15 : ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก CIRAD ประเทศฝรั่งเศส

ตุลาคม  2559
27 : หารือความร่วมมือทางวิชาการกับBogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย
20 : ต้อนรับอาคันตุกะจาก KAGAWA UNIVERSITY
19 : ศึกษาดูงานและติดตามความก้าวหน้างานวิจัย โครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ ไทย-จีน (ครก.) สมัยที่ 21

กันยายน  2559
12 : ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Warsaw University of Life Sciences ประเทศโปแลนด์

สิงหาคม  2559
22 : ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากสาธารณรัฐจีน
22 : นักศึกษามหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมคารวะรองอธิการบดี มช.
17 : นักศึกษามหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาศึกษาดูงานระยะสั้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
10 : ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Free University of Bozen-Balzano ประเทศอิตาลี
5 : ต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Sebelas Maret University (UNS) ประเทศอินโดนีเซีย
1 : ศึกษาดูงานระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น

กรกฏาคม  2559
27 : ต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Hawaii at Manoa สหรัฐอเมริกา
8 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก NCHU สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

มิถุนายน  2559
21 : หารือความร่วมมือด้านการวิจัยกับ Massay University ประเทศนิวซีแลนด์
21 : ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจีนภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 21

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th