งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเยี่ยมชมดูงาน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |

มีนาคม  2559
9 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก CIRAD ประเทศฝรั่งเศส
7 : มช. ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ และ พิธีเปิด CMU Corner ณ มหาวิทยาลัยมันฑะเลย์ (University of Mandalay) ประเทศสหภาพพม่า (Union of Myanmar)
4 : หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

กุมภาพันธ์  2559
21 : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภายใต้โครงการ Interdisciplinary Landscape Ecology and Sustainable Agriculture
3 : ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก The University of Melbourne ออสเตรเลีย

มกราคม  2559
11 : ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี
11 : ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Putra Malaysia

ธันวาคม  2558
30 : ให้การต้อนรับคณะผู้แทนนักศึกษาจากมหาิวิทยาลัย 9 แห่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา
15 : ต้อนรับอาคันตุกะจากสถานทูตของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
4 : ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศอิตาลี

พฤศจิกายน  2558
24 : ศึกษาดูงานภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย จีน (คกร.) ครั้งที่ 21 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
16 : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ตุลาคม  2558
30 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก TUAT และ Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น
26 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น
9 : นศ.ญี่ปุ่น เข้าพบคณบดีในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์
5 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Universiti Putra Malaysia (UPM)

กันยายน  2558
28 : ศึกษาดูงาน Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น
28 : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บรรยายพิเศษ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
22 : ต้อนรับอาคันตุกะนักวิจัยรุ่นใหม่ 2 ท่าน จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สิงหาคม  2558
28 : ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

กรกฏาคม  2558
28 : นศ.แลกเปลี่ยนคณะเกษตรศาสตร์ นำเสนองาน ณ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น
24 : ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Dagon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
23 : นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช. ศึกษาดูงานระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น
21 : ประชุมวิชาการอาเซียน ครั้งที่ 5 (5th Asian Conference) และเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 : ต้อนรับนักศึกษาจาก National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
6 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีพิธีทำบุญครบรอบ 33 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)

มิถุนายน  2558
16 : นักศึกษามหาวิทยาลัย Kagawa ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.
3 : ให้การต้อนรับคณะวิจัยจาก Institute of Animal Science and Veterinary Medicine, Hubei Academy of Agricultural Science ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th