งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเยี่ยมชมดูงาน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |

พฤษภาคม  2557
28 : นักศึกษาคู่มิตร (Buddy) ในหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 10 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น
8 : สัมมนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานสายสนับสนุนวิชาการและสายปฏิบัติการ

เมษายน  2557
28 : ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Hunan University
4 : ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยในประเทศปากีสถาน

มีนาคม  2557
20 : ต้อนรับอาคันตุกะ จาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น

กุมภาพันธ์  2557
20 : อธิบดีกรมหม่อนไหม เดินทางมาศึกษาดูงานการวิจัยเพาะเ็ห็ดถั่งเฉ้า ณ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
20 : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
13 : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

มกราคม  2557
28 : ศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการฐานข้อมูลเงินเดือน (e-Salary) และระบบบริหารงบประมาณ (e-Budget) ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.
14 : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เข้าศึกษาดูงานยังคณะเกษตรศาสตร์ มช.

ธันวาคม  2556
19 : ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก NCHU Taiwan และ UCD Davis USA

พฤศจิกายน  2556
25 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์ จาก University of Lavras ประเทศบราซิล
18 : พิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 44 ปี ของ Faculty of Animal Science, University of Gadjah Mada, ประเทศอินโดนีเซีย

ตุลาคม  2556
30 : คณบดีนำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขุนช่างเคี่ยน (Thai Sakura Planting Project) ณ ประเทศญี่ปุ่น
22 : ต้อนรับอาคันตุกะจาก ประเทศมาเลเซีย
17 : บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาญี่ปุ่น ในหัวข้อ Agriculture in Thailand
16 : ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Chung Hsing University, Taiwan
15 : ศึกษาดูงานระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยคินกิ เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น

กันยายน  2556
29 : การนำเสนอรายงานการศึกษาและดูงานต่างประเทศ ณ Okahoma State University,USA ของนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
9 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น
6 : ต้อนรับอาคันตุกะ จาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine, Japan
5 : คณบดีให้การต้อนรับ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาผึ้ง จาก SGGW ประเทศโปแลนด์
4 : คณบดีให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ด้านพืชสวน จากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

สิงหาคม  2556
28 : แหล่งทุน พบ นักศึกษา ป.โท หลักสูตรการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรสัตวศาสตร์
5 : โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร (ขั้นพื้นฐาน)

กรกฏาคม  2556
17 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ผอ.ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

มิถุนายน  2556
19 : นักศึกษา ม.สุภานุวงศ์ (สปป.ลาว) เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความขอบคุณต่อคณาจารย์
6 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ จาก บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเซีย) จำกัด (EAST-WEST-SEED)

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th