งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเยี่ยมชมดูงาน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |

พฤษภาคม  2555
17 : ต้อนรับ...อาคันตุกะ จากประเทศอิตาลี

เมษายน  2555
2 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

มีนาคม  2555
22 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมห้องประวัติและนิทรรศการ คณะเกษตรศาสตร์
13 : คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงสำรวจพื้นที่การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555
9 : คณะเกษตรศาสตร์ต้อนรับกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์เซียรก้า
8 : หารือความร่วมมือในการร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติกับมหาวิทยาลัยนิกาตะ (Niigata University) ประเทศญี่ปุ่น

กุมภาพันธ์  2555
27 : หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 8 สำหรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น
23 : บ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าพบผู้บริหารคณะ
13 : ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของกลุ่มวิจัยภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)
3 : บุคลากรคณะฯ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพาะเห็ดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ รุ่นที่ 2
3 : อบจ.สกลนคร เข้าศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์
3 : SIFA จากปท.ญี่ปุ่น เข้าหารือความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกงานต่อต่างประเทศ

มกราคม  2555
31 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานความเย็น เพื่อพัฒนาวิธีการปลูกไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาว กับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
9 : คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Gottingen University

ธันวาคม  2554
28 : ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2555 แก่สื่อมวลชน
23 : ต้อนรับอาคันตุกะ ประเทศเนเธอร์แลนด์
20 : ต้อนรับอาคันตุกะจาก Mie University ประเทศญี่ปุ่น
15 : ต้อนรับอาคันตุกะจาก สปป.ลาว
9 : ต้อนรับอาคันตุกะ จากประเทศแคนาดา
2 : คณะผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานวันเกษตรแม่โจ้ 2554

พฤศจิกายน  2554
28 : นักวิชาการ นักวิจัย จากประเทศเวียดนาม เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพิษ คณะเกษตรศาสตร์
16 : โครงการ ผักสวนครัว...ฮิมฮั้วปลอดภัย

ตุลาคม  2554
5 : การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซเบลัส มาเรท (UNS)

กันยายน  2554
27 : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิงหาคม  2554
4 : คณะเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาดูงานวันเกษตรแห่งชาติ 2554

กรกฏาคม  2554
25 : คณะนักศึกษาจาก National Chung Hsing University เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์
23 : การทัศนศึกษาดูงานบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลล์
13 : โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมศึกษาเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์

มิถุนายน  2554
18 : โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านการผลิตสัตว์

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th