งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเยี่ยมชมดูงาน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |

พฤษภาคม  2554
19 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

มีนาคม  2554
23 : สถาบัน คิดส์ คอร์นเนอร์ เข้าศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์
18 : การศึกษาดูงานของผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔

มกราคม  2554
27 : อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์
21 : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์

ธันวาคม  2553
3 : รองอธิการบดีจาก University Sains Malaysia เยี่ยมชมคณะฯ

พฤศจิกายน  2553
17 : หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาธุรกิจเกษตร ภาคพิเศษ ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีนและเกาหลีใต้
3 : คณะนักวิชาการจากประเทศเวียดนามศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์

ตุลาคม  2553
27 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงาน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
14 : โครงการศึกษาดูงานระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น
7 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงาน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

กันยายน  2553
2 : รองคณบดีเข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการวิศวกรรม
1 : รองคณบดีเข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์
1 : รองคณบดีเข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิงหาคม  2553
26 : เจ้าหน้าที่จากคณะเภสัชฯ ดูงานห้องปฏิบัติการกลาง
19 : รองคณบดีเข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
18 : รองคณบดีเข้าศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน

กรกฏาคม  2553
14 : เจ้าหน้าที่ส่วนภาครัฐจากจังหวัดลำพูนศึกษาดูงาน
9 : คณะเกษตรศาสตร์ต้อนรับอธิการบดีและคณบดีจากประเทศอินโดนีเซีย

มิถุนายน  2553
21 : อาจารย์จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เข้าพบคณบดี

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th