งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเยี่ยมชมดูงาน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |

พฤษภาคม  2553
18 : ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการใช้แก๊สชีวภาพจากเศษอาหารระดับครัวเรือนฯ เข้าศึกษาดูงานการผลิตผักปลอดสารพิษ
17 : ผู้บริหารจากสถาบันการพลศึกษาดูงาน

เมษายน  2553
1 : การสัมมนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553

มีนาคม  2553
31 : บุคลากรจาก ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงาน
26 : สภาคณบดี สาขาการเกษตร ศึกษาดูงาน
1 : คณะเกษตรศาสตร์จัดหลักสูตรพิเศษระยะสั้นให้แก่นักศึกษาจาก Kinki University ประเทศญี่ปุ่น

กุมภาพันธ์  2553
8 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงาน

มกราคม  2553
27 : คณาจารย์และนักศึกษาจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวันเข้าศึกษาดูงาน
7 : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎเชียงรายเข้าศึกษาดูงาน

ธันวาคม  2552
22 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Tay Nguyen University ประเทศเวียดนาม
11 : คณะเกษตรศาสตร์ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

สิงหาคม  2552
25 : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทำสารคดีเกษตร เรื่อง ผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำสุขภาพ
18 : โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า ศึกษาดูงานเรื่อง ไบโอแก๊ส
10 : คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฎลำปาง เยี่ยมชมฟาร์มกระต่าย
5 : โรงเรียนรังษีวิทยา เยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์
4 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Tokyo University

มิถุนายน  2552
25 : โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
23 : จนท. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ศึกษาดูงานก๊าชชีวภาพ
17 : โรงเรียนทหารการสัตว์ ศึกษาดูงาน ศวพก.
3 : เกษตรกร อบต.สันผีเสื้อ ศึกษาดูงาน ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th