งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเยี่ยมชมดูงาน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |

พฤษภาคม  2552
26 : องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการกลาง

เมษายน  2552
19 : ศึกษาดูงานการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยวิธีประมูล
10 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยจอร์แดน
1 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดทำหลักสูตร Food Safety (Double Degree)
1 : ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์

มีนาคม  2552
4 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Mie University

กุมภาพันธ์  2552
18 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ศึกษาดูงาน คณะเกษตรศาสตร์
10 : ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ
5 : งานตลาดนัดอุดมศึกษา และวิทยาศาสตร์เกษตร ปี2552
4 : ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการประชุม และศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

มกราคม  2552
21 : กองพันสัตว์ต่าง ศึกษาดูงานระบบ MIS

ธันวาคม  2551
24 : คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ จ.กาฬสินธุ์ ศึกษาดูงาน
17 : ศวพก. ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท ประเทศเวียดนาม ศึกษาดูงาน
16 : คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

พฤศจิกายน  2551
25 : ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม ศึกษาดูงาน
25 : คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับ คณะผู้บริหาร จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
10 : ศูนย์วิจัยและพัฒนการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง เข้าศึกษาดูงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้ง
6 : เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน
6 : คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับ คณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตุลาคม  2551
25 : คณะเกษตรศาสตร์ เยื่ยมชมบริษัท เจ้าพระยาออร์คิด
22 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการ กปร.
21 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย
16 : คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับคณะเยาวชนตามรอยตะวันรวมพลังหาร 2 ปี 6

กันยายน  2551
18 : ศูนย์วิจัยพลังงานชีวมวล ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร์ ในการศึกษาดูงาน
11 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจาก Life Science and Chemical Technology, Singapore
6 : โครงการศึกษาดูงานการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2551 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 : คลินิกเทคโนโลยีฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
2 : คณะเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

สิงหาคม  2551
27 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Study Tour on Biomass and Biofuel Production and Utilization in Thailand ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสหภาพเมียร์ม่า
20 : คณะวิจิตรศิลป์ ศึกษาดูงานคุณภาพการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์
19 : ภาควิชากีฎวิทยา ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
15 : คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะนักเรียน จากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
7 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับกลุ่มเกษตรกร บ้านดอนชัย อ.แม่ริม ในการศึกษาดูงานเรื่อง ไบโอแก๊ส
7 : คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนชัย อ.แม่ริม มาดูงานเรื่อง "ไบโอแก๊ส"

กรกฏาคม  2551
29 : คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนชัย อ.แม่ริม มาศึกษาดูงานเรื่องการเพาะเห็ด
15 : คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยใหม่ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของคณะเกษตรศาสตร์
14 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor จากสหรัฐ ฯ

มิถุนายน  2551
23 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก The University of Georgia สหรัฐอเมริกา
17 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนแท่น อ.เวียงสา จ.น่าน ในการเข้าศึกษาดูงาน
11 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับวิทยาลัยชุมชนแพร่ ในการเข้าศึกษาดูงาน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Bangladesh Agricultural University

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th