งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2560
18 : เสวนา ''การพัฒนานักธุรกิจร้านกาแฟรุ่นใหม่ Coffee Lanna Startup''
11 : การสาธิตวิธีใช้โดรนเพื่อพ่นสารเคมีภายในศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ
1 : โครงการการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการของนักเรียนในระดับมัธยมต้น เรื่องการปลูกและผลิตพืชตามศาสตร์ของพระราชา

เมษายน  2560
5 : อบรม เรื่อง ความปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพที่ดีจากการทำงาน
3 : พิธีเปิดงานกาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง

มีนาคม  2560
17 : พิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน (Aggie Summer Camp 2017)
6 : พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร ภาคฤดูร้อน (Aggie Summer Camp 2017)

กุมภาพันธ์  2560
23 : นักศึกษาแลกเปลี่ยนเยี่ยมชมดูงานการผลิตปุ๋ยหมัก
20 : ฝึกอบรมด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพแบบครบวงจร
18 : พิธีเปิดงานวันพืชผักปลอดสารพิษ-ครบรอบตลาดนัด เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ปีที่ 13
13 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดสวนแสดงในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560
9 : ให้ความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพและการผลิตผักปลอดสารพิษ

มกราคม  2560
27 : คณบดีรับมอบหนังสือ Edible Flowers in Northern Thailand จากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
21 : กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรู้กาเเฟ เเลซากุระบาน ณ ลานเกษตรขุนช่างเคี่ยน
5 : หน่วยงานต่างๆ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2560 แก่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ธันวาคม  2559
27 : ซาร่า AFมอบเงินเพื่อการศึกษา 50,000 บาท
26 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดบูธประชาสัมพันธ์ ในงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2559
3 : อาจารย์ เกษตร มช. พบนวัตกรรมผลิต ‘ดอกหอมแดงนอกฤดูกาล’ ราคา 200 บาท / กิโลกรัม

พฤศจิกายน  2559
23 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ
23 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดบูธขายข้าวร่วมเเรงร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทย
21 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่พร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้แทนที่เข้าร่วมจัดงาน 'วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2559'
16 : นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมของศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ
16 : พิธีส่งมอบข้าว 'ร่วมแรงร่วมใจช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทย ช่วยภัยน้ำท่วม' อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
16 : รองคณบดีฯ ร่วมพิธีเปิดงานวันครอบครัวยิ้มสวยเสียงใส ครั้งที่ 6
8 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมจัดงานตลาดข้าวประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่
3 : พิธีเปิดการจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

ตุลาคม  2559
19 : ช่อง 7 สัมภาษณ์ ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
12 : ผู้บริหารนำเสนอวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายการบริหารงาน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อน คณะเกษตรศาสตร์ มช.
10 : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซีพีเอฟ เข้าพบคณบดี
10 : บริษัท EAST-WEST SEED เข้าพบคณบดี

กันยายน  2559
16 : พิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 : บ. ซีพีเอฟ และ ดร.ประจิตต์ อุดหนุน มอบตู้ฟักไข่ และห่าน รวมมูลค่า 16 ล้านบาท

สิงหาคม  2559
9 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สุขภาพดีมีชัย กินอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th