งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2559
31 : นศ.เกษตร มช. ร่วมกิจกรรมอาสาซ่อมแซมรั้ว ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ
27 : ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก North Dakota State University (NDSU) สหรัฐอเมริกา

มีนาคม  2559
30 : พิธีเปิดงาน...กาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง 2559
25 : พิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2559 (Aggie Summer Camp 2016)
14 : พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 (Aggie Summer Camp 2016)

กุมภาพันธ์  2559
1 : ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตอน จิบกาแฟ แลซากุระ ณ ขุนช่างเคี่ยน

มกราคม  2559
30 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเฉ้า
29 : บรรยายเชิงวิชาการ หัวข้อ การวินิจฉัยโรคพืชในยุดใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวการณ์ปัจจุบัน
28 : พิธีรับมอบรถไฟฟ้า ขส.มช. เดิม จำนวน 3 คัน จากกองพัฒนานักศึกษา
27 : การศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ แบบครบวงจร
16 : พิธีเปิดงานวันพืชผักปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 12 และกิจกรรม Bike to Farm Outlet
14 : ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง East West Seed กับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธันวาคม  2558
18 : งานมหกรรมข้าวและสินค้าเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 1
14 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเีชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานใต้ร่มพระบารมี 33 ปี
14 : ผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทฟุตบอล ( คณะเกษตรศาสตร์ ชนะ 6-2 คณะการสื่อสารมวลชน )
14 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2558
11 : นักกีฬาเปตอง คณะเกษตรศาสตร์ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ชายเดี่ยว-หญิงเดี่ยว
8 : ผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทฟุตบอล ( คณะเกษตรศาสตร์ ชนะ 5-2 สถาบันวิจัยพลังงานนครพิงค์ )

พฤศจิกายน  2558
28 : นักกีฬาเปตอง คณะเกษตรศาสตร์ มช. คว้าเหรียญทองประเภทชายคู่
24 : ประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559
23 : ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด

ตุลาคม  2558
22 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน International Flower Expo Tokyo (IFEX 2015) ประเทศญี่ปุ่น
14 : มช. แถลงข่าวเชิญชวนประกวดภาพถ่ายสวยงาม ร่มแดนช้าง ปีที่ 2

กันยายน  2558
24 : EAST-WEST SEED มอบเครื่อง DNA Sequencer มูลค่่า 2 ล้านบาท
19 : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดสวนแนวตั้ง และการจัดสวนถาด
17 : CPF มอบลูกปลานิล 120,000 ตัว แก่ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 : พิธีเปิดห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ 'ศิริพงษ์ สุคนธสรรพ์' ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
5 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การผลิตเห็ดถั่งเฉ้าสีทองจากดักแด้ไหมสู่การค้าโลก

สิงหาคม  2558
27 : บริษัท มอนซานโต้ไทยแลนด์ จำกัด มอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ มูลค่ากว่า 200,000 บาท
8 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การปลูกผักสวนครัวระบบผสมผสาน
6 : พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนานักส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในยุคปัจจุบัน

กรกฏาคม  2558
29 : มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกงานของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
16 : ให้การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
11 : โครงการป้องกันและกำจัดยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558
6 : ประชุมหารือการบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
3 : โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานยังคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มิถุนายน  2558
18 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดนิทรรศการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การผลิต การแปรรูป ในงานวันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6
10 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง 'พืชผักปลอดภัยทั้งระบบฯ'
2 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจัดการอบรมโครงการ เรื่อง ผักไฮโดรพอนิกส์
2 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th