งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2558
11 : ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. รุ่น 21 มอบทุนการศึกษา 30,000 บาท
6 : พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด

เมษายน  2558
2 : ประกวดตีกลองปู่จา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ กาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง
2 : กิจกรรมเสวนาภายใต้โครงการ...เรียนรู้ สู่จิตอาสา พัฒนาลูกช้าง คู่ชุมชน
1 : พิธีเปิดงาน...กาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง

มีนาคม  2558
31 : พิธีมอบกล้องจุลทรรศน์ มูลค่า 75,000 บาท แก่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558
25 : คณะเกษตรศาสตร์ มช.ร่วมโครงการฉีดวัคซีนรวม ป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก
24 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการผลิตและการใช้น้ำสกัดชีวภาพแบบครบวงจรในชุมชน
24 : นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. รุ่น 11 มอบกล้องสเตอริโอไมโครสโคป (Stereo Microscope) 4 กล้อง
23 : พิธีมอบรถยนต์ให้กับคณะเกษตรศาสตร์ มช. จำนวน 2 คัน
16 : อบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
16 : ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร 2558 ตอน ถนนสายวิทยาศาสตร์เกษตร
11 : การศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ เกษตรแบบธรรมชาติ
2 : หารือการทำงานวิจัยร่วม เรื่อง การใช้สารแอนตี้ไบโอติกของ บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด

กุมภาพันธ์  2558
6 : ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558

มกราคม  2558
22 : นิทรรศการ 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน (ตั้งแต่วันที่ 19 - 24 มกราคมนี้ )
21 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดงาน 50 ปี ม.ก. เชียงใหม่
21 : อบรมการผลิตลำไยสู่ตลาด AEC และเทคนิคการผลิตลำไยนอกฤดู
19 : คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมจัดนิทรรศการและงานวิชาการ ครั้งที่ 10 วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน (Research Path: 5 Decades CMU United for the Nation)
11 : ประกวดไก่แจ้สวยงามเชิงอนุรักษ์ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
8 : ประกวดแข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น้ำ ระดับนักเรียนมัธยมศึกษา งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
8 : หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (การปั้นดอกกุหลาบจิ๋ว)
8 : หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หัวข้อ เห็ดถั่งเฉ้า เห็ดหนอนมหัศจรรย์ ในงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
8 : หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (สวนถาดชื้น)
8 : ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
8 : การประกวดปลากัดสวยงาม และการถ่ายภาพประกวดปลากัด งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
7 : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
7 : ภาพบรรยากาศงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7

ธันวาคม  2557
25 : ผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเกษตรภาคเหนือ จำนวน 500,000 บาท
17 : ประชุมเพื่อสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
15 : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแบบครบวงจร
15 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2557
15 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2557
9 : อบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพ เพื่อเป็นธาตุอาหารพืช และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน
1 : ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร General Conversation

พฤศจิกายน  2557
26 : ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 : ตรวจรับครุภัณฑ์รถโดยสารปรับอากาศ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
14 : ประชุมหารือ เรื่อง การใช้เครื่องมือในการพัฒนาสารสกัดจากต้นปอสาเพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

กันยายน  2557
17 : ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
12 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช (Plant Hormone Quantification and Action Workshop)
11 : บรรยายพิเศษและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Microbial Identification and Biochemical Characteristic with the MicroStation ID System
4 : บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพดี

สิงหาคม  2557
27 : ประชุมเพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการ เรื่อง บทบาทของกองทุน FTA ในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรในระบบการค้าเสรี

กรกฏาคม  2557
28 : สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย มอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556
4 : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทย่ลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมฟาร์ม

มิถุนายน  2557
20 : ฝึกอบรม การปลูกผักสวนครัวระบบผสมผสาน
20 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2557

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th