งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2554
24 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานเว็บไซต์คลังความรู้องค์กร (KM Conner) คณะเกษตรศาสตร์
10 : คณาจารย์จาก Oklahoma State University เยี่ยมเยือนคณะเกษตรศาสตร์
8 : การฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง รุ่นที่ ๒

เมษายน  2554
27 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ''การสร้างแผนที่ความคิด ด้วยโปรแกรม Free Mind และการสร้างผังการ ปฏิบัติงาน ด้วยโปรแกรม Visio''
27 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 : การฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง รุ่นที่ ๑
7 : กาดพืช ผัก เกษตรปลอดภัย ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๕๔

มีนาคม  2554
30 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
21 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
10 : ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554
8 : การอบรมหลักสูตร การพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง
2 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สีขาว ระดับภาควิชา/ศูนย์วิจัย คณะเกษตรศาสตร์

กุมภาพันธ์  2554
25 : การแข่งขันส้มตำลีลา คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1
17 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
2 : แอโรบิคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
1 : คณะเกษตรศาสตร์ มอบเป็ดให้นักเรียนเขตพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

มกราคม  2554
28 : การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
22 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานครบรอบ 46 ปี สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่
18 : การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เส้นทางสายกาแฟ
14 : การแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะเกษตรศาสตร์
9 : การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง"
5 : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการฯ"

ธันวาคม  2553
30 : คณะเกษตรศาสตร์ รับพรปีใหม่จากอธิการบดี
29 : กิจกรรมเกษตรสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553
28 : คณะเกษตรศาสตร์ อวยพรปีใหม่ 2554
25 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553
24 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
24 : พิธีทำบุญตึกสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
20 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเซบัคตะกร้อ
16 : การอบรม "การสื่อสารกับการพัฒนาองค์กร"
11 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลการแข่งขันตกปลา
9 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานวันวิชาการโรงเรียนเรยีนาฯ
1 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมงาน 40 ปี วิศวฯ มช.

พฤศจิกายน  2553
30 : การบรรยายพิเศษ..โอกาสความก้าวหน้าของลูกจ้างประจำฯ
28 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ
24 : การอบรมเทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือ HPLC
18 : ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15
11 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมงานแถลงข่าววันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6
3 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ในกิจกรรมกีฬาบุคลากร
2 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3
2 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ แข่งขันฟุตบอล ในกิจกรรมกีฬาบุคลากร

ตุลาคม  2553
25 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมงาน Flora Blossom
22 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมงานวันปุ๋ยหมักเทศบาล
12 : กิจกรรม "ปันน้ำใจให้น้อง"
7 : สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีเกษตรเกี่ยวกับผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์
6 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรมกินดี ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
2 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
1 : มหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป.ลาว เข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเกษตรศาสตร์ มช.

กันยายน  2553
26 : การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จาก สปป. ลาว
24 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่
22 : พลังลมปราณเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ
10 : พิธีปิดการอบรมเยาวชนบนพื้นที่สูง
8 : พิธีเปิดการอบรมเยาวชนบนพื้นที่สูง
6 : อาจารย์จากประเทศไต้หวันเข้าพบคณบดี
3 : อาจารย์จากประเทศอิสราเอลเยี่ยมชมคณะ

สิงหาคม  2553
27 : การประชุมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2553
27 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน
26 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตพืชอินทรีย์
25 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในงาน Grand Opening STI Corner
18 : คณบดีร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2553
16 : นักเรียนอนุบาลโชติวิทย์เรียนรู้การดำนา ณ ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ
12 : โครงการ สานสัมพันธ์สัตวศาสตร์-สัตว์ต่างด้วยหญ้าแพงโกล่า
9 : การเจรจาเพื่อจัดทำหลักสูตรร่วมระดับปริญญาเอก ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Niigata University
4 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 41 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
3 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดแต่งกิ่งและการบำรุงรักษาสวน
3 : พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Free University of Bozen-Bolzano ประเทศอิตาลี
2 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์

กรกฏาคม  2553
22 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้คนใหม่
20 : คณะผู้แทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
15 : การอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
3 : ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2553
3 : คณะเกษตรศาสตร์ นำผู้บริหาร มช. พร้อมสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน
2 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
1 : การฝึกอบรม "การส่งเสริมระบบการผลิตวัตถุดิบเกษตรที่ดีฯ"

มิถุนายน  2553
27 : นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน เข้าศึกษาดูงาน
24 : การฝึกอบรม ''การใช้งาน Microsoft Word 2007 เบื้องต้น (Basic)''
23 : งานวิจัยนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ ได้รับการถ่ายทำรายการตามทันเกษตร ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
18 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาห้องสมุด
18 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมงานพืชเกษตรปลอดภัยฯ
18 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมประเมินหลักสูตรนานาชาติ SAIWAM ณ ประเทศเยอรมนี
14 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีโอกาสก้าวสู่ปีที่ 20 หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
13 : การฝึกอบรมหลักสูตร “เกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 2”
9 : เปิดตัวกิจกรรมแอโรบิคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
9 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์
7 : ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภาคเหนือ เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
3 : คณะเกษตรฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th