งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2553
29 : พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "การจัดการเพาะปลูกพืชบนที่ดอน"
29 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมงานกอล์ฟการกุศล
26 : ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร
26 : การฝึกอบรม ''การใช้งาน Microsoft Excel 2007 เบื้องต้น (Basic)''
14 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
14 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมงาน อบจ.ลำพูน เกษตรแฟร์
11 : งานสวดอภิธรรมศพอดีตรองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
9 : การฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 1
6 : เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ

เมษายน  2553
13 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเดินขบวนปี๋ใหม่เมือง สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
7 : พิธีเปิดตลาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง 2553

มีนาคม  2553
27 : ยุวเกษตรกร และเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน
24 : บุคลากรคณะฯ รับฟังผลตรวจสุขภาพ
23 : พิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2553
22 : ค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 8
19 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การป้องกันการเกิดอัคคีภัยฯ"
17 : การอบรม "การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพฯ"
11 : การอบรม "การตรวจรับรองมาตรฐาน GlobalGAP"
10 : พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร 2553
9 : การตรวจสุขภาพบุคลากร คณะเกษตรฯ ประจำปี
8 : วันรณรงค์กำจัดมอดเจาะผลกาแฟ
3 : รองคณบดีฯ และผู้ช่วยคณบดีฯ ร่วมออกอากาศในรายการมองเมืองเหนือ

กุมภาพันธ์  2553
28 : เจ้าหน้าที่จากประเทศลาวศึกษาดูงาน
18 : ประชุมคณะการรมการการจัดการองค์ความรู้
16 : อบรมการเขียนหนังสือราชการ
16 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันครบรอบวันสถาปนาคณะฯ
15 : อาจารย์จากประเทศเยอรมนี เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
11 : คณะเกษตรฯ เข้าร่วมงาน "มหัศจรรย์แม่วาง ครั้งที่ 2"
11 : สื่อมวลชนจากช่อง 3 สัมภาษณ์ โครงการ "ผักพูดได้"
5 : รายการ Farm Channel ถ่ายทำรายการแนะนำคณะเกษตร
4 : ตลาดนัดอุดมศึกษา
3 : สื่อมวลชนเยี่ยมชมฟาร์มสาธิตระบบเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันฯ

มกราคม  2553
29 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ EndNote Web
28 : คณะเกษตรศาสตร์ มอบของขวัญปีใหม่ 2553 แก่สื่อมวลชน
27 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง พระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติผ่านการสอน
23 : โครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาวชาวเกษตร มช.
22 : คณะเกษตรฯ มช. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 45 ปี สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่
11 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก แก่ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน
7 : การประชุมวิชาการ การวิจัยและพัฒนาพื้นทีสูงภาคเหนือของประเทศไทย
4 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และผู้บริหารคณะฯ ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ แด่อธิการบดี มช.

ธันวาคม  2552
3 : การประกวดสุนัขสวยงาม แสนรู้ และแต่งกายแฟนซี
3 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
2 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การผลิตปุ๋ยชีวภาพแบบเม็ด น้ำ
2 : การสัมมนาวิชาการ เกษตรกรไทย ได้อะไรจากภาวะโลกร้อนฯ
2 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ไบโอแก๊ส
2 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน
1 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรกล้วยไม้
1 : นิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน  2552
28 : การประกวดพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองแท้
28 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เติมความรู้สู่ร้านกาแฟในฝัน
27 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น บาริสต้ามือใหม่หัวใจกาแฟ
27 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การจัดสวนถาด
26 : พิธีเปิดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6
25 : พบกับบรรยากาศนี้ได้ในงาน ''วันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 6''
16 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรม "ต้นกล้าอาชีพ"
10 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกรายการ "มองเมืองเหนือ"
7 : คณะผู้บริหารแขวงหลวงพระบางและแขวงเมือง สปป.ลาว ศึกษาดูงาน
4 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกรายการ "รอบภูมิภาค"

ตุลาคม  2552
30 : ธกส. มอบงบสนับสนุน "งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6"
30 : เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรจีน ศึกษาดูงาน คณะเกษตรศาสตร์
29 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกรายการ "อสมท. เพื่อชุมชน"
28 : โครงการย่อยบัณฑิตศึกษา จัดบรรยายพิศษ
20 : คณะเกษตรศาสตร์ เผยแพร่ความรู้ผลิตภัณฑ์จากนมกระบือ
19 : สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีการเกษตร
15 : TPBS ทำสกู๊ปข่าว "โปรตีนก้อนเลี้ยงสัตว์" ต้นทุนต่ำ ทำเองได้
15 : เกษตร มช. ให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าว "ข้าวก่ำสุขภาพ"
14 : คณะผู้เชี่ยวชาญจากเวียตนาม ศึกษาดูงานกิจกรรมการเลี้ยงโคนม
9 : สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ ร่วมประชาสัมพันธ์ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6

กันยายน  2552
29 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกรายการวิทยุ ''อสมท. เพื่อชุมชน''
23 : พิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนปลอดสารพิษ Farm Outlet
15 : บ.ไทยน้ำทิพย์ ร่วมสนับสนุนงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6
12 : การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ศิษย์เก่าสัตวบาล
8 : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง อบรม ''การทำกับดักมอดเจาะผลกาแฟจากวัสดุเหลือใช้''
6 : มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานระยะสั้น
1 : บ.เบทาโกร มอบงบสนับสนุน ''งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6''
1 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกรายการวิทยุ ''อสมท. เพื่อชุมชน''

สิงหาคม  2552
7 : พิธีปิดการฝึกอบรม ''การผลิตกาแฟคั่วบด รุ่นที่ 3''
5 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการฯ

กรกฏาคม  2552
30 : การฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
30 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกรายการวิทยุ ''อสมท. เพื่อชุมชน''
27 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ''การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในปศุสัตว์''
22 : CP มอบงบสนับสนุน ''งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6''
22 : การฝึกอบรม "Globa GAP"
1 : หน่วยงานเอกชน ร่วมออกร้าน “งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6”
1 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกรายการวิทยุ

มิถุนายน  2552
26 : การบรรยายพิเศษ "เทคนิคการผลิตลำไยจัมโบ้"
18 : บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุน
9 : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีเกษตร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th