งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2552
18 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ''เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช''

เมษายน  2552
28 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีทำบุญอาคารจำหน่ายผลิตภัฑณ์ทางการเกษตร
3 : การประชุมสัมมนาวิชาการผึ้งแห่งชาติ ครั้งที่ 7
1 : คณะเกษตรศาตร์ จัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
1 : คณะเกษตรศาสตร์จัดงาน ''กาดหมั้วเกษตร(โก้งโค้ง)ปี๋ใหม่เมือง 2552''

มีนาคม  2552
16 : คณะเกษตรศาสตร์ เปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2552
13 : คณะเกษตรศาสตร์ เดินทางเยี่ยมพื้นที่โครงการตามแนวพระราชดำริฯ
10 : ประชาสัมพันธ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในรายการ "รอบภูมิภาค"
3 : ประชาสัมพันธ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ในรายการมองเมืองเหนือ

มกราคม  2552
14 : โครงการ "แอโรบิคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี"
10 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552

ธันวาคม  2551
25 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ "เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย"
19 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 "วิถีวิจัย นวัตกรรมเพื่อชีวิต"
11 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน
4 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงผลงานในงาน "วันวิชาการสร้างสรรค์งานอาชีพ"

พฤศจิกายน  2551
22 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเสวนา
8 : คณะเกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียน บ้านดอนบอสโก เชียงใหม่

ตุลาคม  2551
16 : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีเกษตร (วันที่ 16 ต.ค.51)
15 : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีเกษตร (วันที่ 15 ต.ค.51)

กันยายน  2551
24 : คณะเกษตรศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือด้าน Chromatography (HPLC และ GC)

สิงหาคม  2551
28 : ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อำเภอสารภี ศึกษาดูงานเรื่อง "การผลิตไบโอแก๊ส"
24 : ร้านนมเฟรชมิลค์ คณะเกษตรศาสตร์ รวมปันน้ำใจให้น้อง ณ บ้านเด็กชาย อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
14 : ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ได้รับรางวัล "Distinguished International Alumnus Award Presentation" จาก The University of Western Australia

กรกฏาคม  2551
21 : โครงการฝึกอบรมเกษตรกรชาวเขา
16 : การบรรยาย ''การใช้จุลินทรีย์กำจัดแมลงศัตรูพืช''
16 : การอบรม ''การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการ''
10 : การอบรมนาโนเทคโนโลยีทางการเกษตร (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
10 : การอบรมครั่ง-ผึ้ง ธุรกิจที่ยั่งยืน (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
10 : การอบรมหลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
10 : การอบรมบ้านสวยด้วยสวนถาด (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
10 : การฝึกอบรมรวยได้ด้วย..กาแฟ (ในงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 4)
9 : การอบรมลดต้นทุน ปลอดภัย ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
9 : การอบรมการเพิ่มผลผลิตไก่พื้นเมือง และไก่ไข่ สำหรับผู้เลี้ยงรายย่อย (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
9 : การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
8 : การอบรมรวยได้ด้วย..กาแฟ... (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
8 : นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551
8 : การอบรมเพาะเห็ดยุคใหม่.. เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
8 : การอบรมไบโอแก๊สสำหรับฟาร์มรายย่อย (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
1 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ปาล์มน้ำมัน...โอกาสพืชพลังงานทดแทน"

มิถุนายน  2551
30 : ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ในสถานีวิทยุ อสมท. เชียงใหม่
17 : การประชุมติดตามความคืบหน้า การจัดงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 4
17 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกอากาศรายการ มองเมืองเหนือ
6 : สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนทำหนังสือ 40 ปี

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th