งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2546
28 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการผลิตกาแฟคั่ว (ครั้งที่ 2)
2 : รมต. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 27

เมษายน  2546
3 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 26 (ปี๋ใหม่เมือง)

มีนาคม  2546
29 : โครงการเปิดบ่อตกปลา
14 : วิกฤตการผลิตและการตลาดของลำไย
6 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 25

กุมภาพันธ์  2546
28 : บรรยายเรื่อง "ไม้ตัดดอกของฮอลแลนด์"
13 : บรรยายวิชาการ การเกษตรแบบยั่งยืน "ผึ้ง"
10 : อบรม การทำไวน์สตรอเบอรี่อย่างถูกวิธี"
6 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 24
4 : การประชุมผู้เชี่ยวชาญพบเกษตรกรผู้เพาะเห็ด
1 : การทำลำใยนอกฤดูกาลอย่างมืออาชีพและปลอดสารพิษ

มกราคม  2546
19 : การทำไวน์อย่างถูกวิธี
17 : กาดโก้งโค้งเกษตรสัญจร ครั้งที่ 5 ร่วมในงานถนนคนเดีนชิมไวน์ไส้อั่วหละปูน ครั้งที่ 5
9 : กาดโก้งโค้งครั้งที่ 23
1 : ผู้เชี่ยวชาญโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการนำร่อง และจัดตั้งองค์การบริการจัดการพัฒนาที่สูง ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ธันวาคม  2545
12 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 22

พฤศจิกายน  2545
17 : การปั้นตุ๊กตาแฟนซี
17 : เทคนิคการผลิตลำไย
16 : หลักการทำไวน์ผลไม้
16 : การทำไก่แฮม
15 : เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร
15 : การเพาะเห็ด
14 : การเพิ่มผลผลิตลำไยและการใช้โปแตสเซี่ยมคลอเรต, เทคนิคการผลิตลิ้นจี่ให้ออกตามฤดูกาล
14 : ผึ้ง แมลงเศรษฐกิจ
13 : การผลิตผักโดยไม่ใช้สารเคมี
13 : กาดโก้งโค้งยี่เป็ง (สัญจร ครั้งที่ 4)
13 : ฝึกอบรมระยะสั้น "หลักการปลูกพืชไร้ดิน ธุรกิจและการตลาด"
7 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 21

ตุลาคม  2545
13 : ฝึกอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ของคณะเกษตรศาสตร์
3 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 20

กันยายน  2545
5 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 19

สิงหาคม  2545
15 : เทคนิคการรณรงค์เปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในชุมชน
3 : กาดโก้งโค้งเกษตรสัญจร ครั้งที่ 3
1 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 18

กรกฏาคม  2545
20 : อบรมการพัฒนาสายพันธุ์สุนัข
5 : การเพาะเห็ดครบวงจร
4 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 17
1 : ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในเขตชลประทานแม่ลาว
1 : กองทุนหมู่บ้าน
1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ 1-3-5)

มิถุนายน  2545
6 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 16

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th