งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2545
2 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 15
1 : เจ้าหน้าที่ประจำโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตชุมชนในตำบลหลักและตำบลนำร่อง
1 : การให้คำปรึกษาแก่สมาชิกชมรมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ

เมษายน  2545
4 : กาดโก้งโค้งปี๋ใหม่เมือง

มีนาคม  2545
21 : ฝึกอบรมการทำไวน์ผลไม้ไทย รุ่นที่ 13 และ 14
7 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 13
1 : การให้คำแนะนำปรึกษาแก่บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารจัดการ

กุมภาพันธ์  2545
7 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 12

มกราคม  2545
25 : งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๕
17 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 10
10 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 9
3 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 8
3 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 11

ธันวาคม  2544
23 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 7
20 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 6
20 : ฝึกอบรม “เทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู”
16 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 5
13 : ฝึกอบรมการทำไวน์ผลไม้ไทย รุ่นที่ 11 และ 12
13 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 10
9 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 4
6 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 3

พฤศจิกายน  2544
22 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 2
15 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 1
12 : การฝึกอบรมนวดฝ่าเท้า
10 : เสวนา “การหาทางออกปัญหาสารเคมีเกษตรปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน” (กรณีสวนส้ม)
8 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 9

ตุลาคม  2544
28 : เสวนา “ชีวิตคนไทยกับภัยสงครามเชื้อโรคแอนแทร็กซ์”
27 : ฝึกอบรมอาหารสัตว์ที่สหกรณ์โคนมห้วยมะนาว
4 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 8

กันยายน  2544
28 : กาดโก้งโค้งเกษตรสัญจร ครั้งที่ 1
10 : การฝึกอบรมการเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
6 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 7
2 : เสวนา “ปลูกส้มล้มลิ้นจี่ ดีจริงหรือ?
1 : การสัมมนาเลี้ยงไก่แจ้ไทย สร้างรายได้ครอบครัว

สิงหาคม  2544
28 : ประชุมถั่วเหลืองแห่งชาติ ครั้งที่ 8
9 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 6

กรกฏาคม  2544
27 : นิทรรศการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
12 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 5

มิถุนายน  2544
28 : อบรมเชิงปฏิบัติการการทำไวน์ลำไย รุ่นที่ 1
21 : ฝึกอบรมการทำไวน์ผลไม้ไทย รุ่นที่ 9 และ 10
14 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 4
3 : โครงการกองทุนหมู่บ้าน
1 : โครงการ SMEs

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th