หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธ‡เธฒเธ™เธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ เนเธฅเธฐเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเธ™เธฑเธเธจเธถเธเธฉเธฒ [รูปภาพ]


พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางจรรยา รัตน์โนบล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 โทรศัพท์ : 0-5340-8247
 อีเมล : kunghang08@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางนงเยาว์ แสงคําเฉลียง
 พนักงานปฏิบัติงาน
 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 โทรศัพท์ : 0-5394-4644
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวปราณี หะซัน
 พนักงานปฏิบัติงาน
 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 โทรศัพท์ : 0-5394-4642
 อีเมล : pranee209@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมพงษ์ รัตนประดิษฐ์
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 โทรศัพท์ : 0-5394-4097 ต่อ 105

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th