หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธ‡เธฒเธ™เธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ—เธฑเนˆเธงเน„เธ› [รูปภาพ]


พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายประพันธ์ ชมภูเทพ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 งานบริหารทั่วไป
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 108
 อีเมล : papachu77@hotmail.com

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญเลื่อน แสนใจ
 คนสวน
 งานบริหารทั่วไป
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุพจน์ จันทรมูล
 คนสวน
 งานบริหารทั่วไป
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสงวน ไชยวัง
 พนักงานสถานที่
 งานบริหารทั่วไป
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 106
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายปั๋นแก้ว สีขาว
 พนักงานขับรถยนต์
 งานบริหารทั่วไป
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายรังสรรค์ ไชยเป็ง
 พนักงานขับรถยนต์
 งานบริหารทั่วไป

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th