หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธจเธนเธ™เธขเนŒเธงเธดเธˆเธฑเธข เธชเธฒเธ˜เธดเธ• เนเธฅเธฐเธเธถเธเธญเธšเธฃเธกเธเธฒเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃเนเธกเนˆเน€เธซเธตเธขเธฐ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนิวัธน์ อิ่มอ่อง
 นักวิชาการเกษตร ระดับ 6
 ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายขวัญชาติ อุดมศรี
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 โทรศัพท์ : 053-944014
 อีเมล : k_udomsri@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 โทรศัพท์ : 053-948401
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายไพศาล ระวังใน
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางศิริพร จงประเสริฐ
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-8155

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายจรัล นพคุณ
 พนักงานรักษาความปลอดภัย
 ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญส่ง ปาลี
 พนักงานรักษาความปลอดภัย
 ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเสรี สีสวยหูต
 พนักงานรักษาความปลอดภัย
 ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอำพน วงค์สุวรรณ
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุนทร สมบุญโสด
 พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง
 ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุบิน นามภูมิมี
 ผู้ช่วยช่างทั่วไป
 ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายคำ จีนาราช
 คนงานเกษตร
 ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายดี แสนศิริ
 คนงาน
 ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายจำนงค์ ปัญญาตุ้ย
 ช่างเครื่องยนต์
 ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอัสดง คล่องสั่งสอน
 พนักงานขับรถแทรกเตอร์
 ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวจันดี กล่ำเปี้ย
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอ้วน วิลาศ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th