หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธชเนˆเธ‡เน€เธชเธฃเธดเธกเนเธฅเธฐเน€เธœเธขเนเธžเธฃเนˆเธเธฒเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.กฐิน ศรีมงคล
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4018
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 อีเมล : dnalampang@chaiyo.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5321-1590
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.วราภา คุณาพร
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายณรงค์เดช ไชยประเสริฐ
 นักวิชาการศึกษา ระดับ 6
 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4018

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 โทรศัพท์ : 053 944 018
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 อีเมล : avornopatpatanakit@yahoo.com

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางศิริพร เลาหกุล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4018-9

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
 ศาสตราจารย์
 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-1003

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th