หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธ เธฒเธ„เธงเธดเธŠเธฒเน€เธเธฉเธ•เธฃเธ—เธตเนˆเธชเธนเธ‡เนเธฅเธฐเธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃเธ˜เธฃเธฃเธกเธŠเธฒเธ•เธด [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
 อาจารย์
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 โทรศัพท์ : 0 5394 4099, 0 5394 4647
 อีเมล : suree85yale@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 โทรศัพท์ : 4621 ต่อ 213
 อีเมล : thaworn22@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4098-9

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ
 อาจารย์
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.มนตรี แสนวังสี
 อาจารย์
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 โทรศัพท์ : 053944052

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 103
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววิริยา แสนจันทอง
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th