งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก


ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง
(Assistant Professor Dr. Mr. Montri Punyatong)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

งานวิจัย
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th