งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก


นางสายรุ้ง เรืองฤทธิ์
(Mrs. SAIRUNG RUEANGRIT)

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ) (บ 2)
สังกัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  
โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 0
อีเมล : sairung.r@cmu.ac.th
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th