งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก


นายสรวิชย์ แสงคำ
(Mr. sompan sangkum)

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ) (ส 2)
สังกัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  
โทรศัพท์ : 0-5394-4621
อีเมล : sompan.s@cmu.ac.th
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th