หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
(Dr. CHIRAWATH PHATSARA)

ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 113
อีเมล : chirawath.p@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559)
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 มีนาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

งานสอน (3/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • Uddin M. J., Cinar M. U., Große-Brinkhaus C., Tesfaye D., Tholen E., Juengst H., Looft C., Wimmers K., จิรวัฒน์ พัสระ, Schellander K. 2011 . Mapping quantitative trait loci for innate immune response in the pig . International Journal of Immunogenetics . 38 (2) : 121-131.
 • Laenoi W., Uddin M. J., Cinar M. U., Große-Brinkhaus C., Tesfaye D., Jonas E., Scholz A. M., Tholen E., Looft C., Wimmers K., จิรวัฒน์ พัสระ, Juengst H., Sauerwein H., Mielenz M., Schellander K.. 2011 . Quantitative trait loci analysis for leg weakness-related traits in a Duroc x Pietrain crossbred population . Genetics Selection Evolution . 43 : 13--.
 • Kayan A., Uddin M. J., Cinar M. U., Große-Brinkhaus C., จิรวัฒน์ พัสระ, Wimmers K., Ponsuksili S., Tesfaye D., Looft C., Juengst H., Tholen E., Schellander K. 2011 . Investigation on interferon alpha-inducible protein 6 (IFI6) gene as a candidate for meat and carcass quality in pig . Meat Science . In press .
 • Uddin M. J., Grosse-Brinkhaus C., Cinar M. U., Jonas E., Tesfaye D., Tholen E., Juengst H., Looft C., Ponsuksili S., Wimmers K., จิรวัฒน์ พัสระ, Schellander K.. 2010 . Mapping of quantitative trait loci for mycoplasma and tetanus antibodies and interferon-gamma in a porcine F2 Duroc×Pietrain resource population . Mammalian Genome . 21 (7-8) : 409-418.
 • Christine Große-Brinkhaus, Elisabeth Jonas, Heiko Buschbell, จิรวัฒน์ พัสระ, Dawit Tesfaye, Heinz Jüngst, Christian Looft, Karl Schellander, Ernst Tholen. 2010 . Epistatic QTL pairs associated with meat quality and carcass composition traits in a porcine Duroc × Pietrain population. . Genetics Selection Evolution . 42 : 13--.
 • Srikanchai T., Murani E., Phatsara C., Schwerin M., Schellander K., Ponsuksili S., Wimmers K. 2010 . Association of ZYX polymorphisms with carcass and meat quality traits in commercial pigs . Meat Science . 84 (1) : 159-164.
 • Hölker M., Rings F., Lund Q., Phatsara C., Schellander K., Tesfaye D. 2010 . Effect of Embryo Density on In vitro Developmental Characteristics of Bovine Preimplantative Embryos with Respect to Micro and Macroenvironments . Reproduction in domestic animals . 45 : e138-e145.
 • Laenoi W., Uddin M., Cinar U., จิรวัฒน์ พัสระ, Tesfaye D., Scholz A. M., Tholen E., Looft C., Sauerwein H., Schellander K. 2010 . Molecular characterization and methylation study of matrix gla protein in articular cartilage from pig with osteochondrosis . Gene . 459 (1-2) : 24-31.
 • Tesfaye D., Regassa A., Rings F., Ghanem N., Phatsara C., Tholen E., Herwig R., Un C., Schellander K., Hölker M.. 2010 . Suppression of the transcription factor MSX1 gene delays bovine preimplantation embryo development in vitro . Reproduction . 139 (5) : 857-870.
 • Ponsuksili S., Murani E., Phatsara C., Schwerin M., Schellander K., Wimmers K. 2010 . Expression quantitative trait loci analysis of genes in porcine muscle by quantitative real-time RT-PCR compared to microarray data . Heredity . In Press .
 • Salilew-Wondim D., Hölker M., Rings F., Phatsara C., Mohammadi Sangcheshmeh A., Tholen E., Schellander K., Tesfaye D. 2010 . Depletion of BIRC6 leads to retarded bovine early embryonic development and blastocyst formation in vitro . Reproduction, Fertility and Development . 22 (3) : 564-579.
 • Schellander K., Große-Brinkhaus C., Phatsara C. 2010 . Qualität von tierischen Lebensmitteln - Tropfsaftverluste beim Schweinefleisch (Quality of animal foods - drip losses from pork meat) . Zuchtungskunde . 82 (1) : 57-65.
 • Tetzlaff S., Chomdej S., Ponsuksili S., Jonas E., Murani E., Phatsara C., Schellander K., Wimmers K. 2009 . Association of parathyroid hormone-like hormone (PTHLH) and its receptor (PTHR1) with the number of functional and inverted teats in pigs . Journal of Animal Breeding and Genetics . 126 (3) : 237-241.
 • Hossain M. M., Ghanem N., Hölker M., Rings F., Phatsara C., Tholen E., Schellander K., Tesfaye D. 2009 . Identification and characterization of miRNAs expressed in the bovine ovary . BMC Genomics . 10 , 443 Page.
 • Hölker M., Rings F., Lund Q., Ghanem N., Phatsara C., Griese J., Schellander K., Tesfaye D. 2009 . Effect of the microenvironment and embryo density on developmental characteristics and gene expression profile of bovine preimplantative embryos cultured in vitro . Reproduction . 137 (3) : 415-425.
 • Tetzlaff T., Jonas E., Phatsara C., Murani E., Ponsuksili S., Schellander K., Wimmers K. 2009 . Evidence for association of lymphoid enhancer-binding factor-1 (LEF1) with the number of functional and inverted teats in pigs. . Cytogenetic and Genome Research . 124 (2) : 139-146.
 • Große-Brinkhaus C., Phatsara C., Tholen E., Schellander K., Jonas E.. 2009 . Feinkartierung von QTL für Fleischqualitätsmerkmale auf dem porcinen Chromosom 1 (Finemapping of QTL for meat quality traits on porcine chromosome 1) . Zuchtungskunde . 81 (1) : 63-68.
 • Tesfaye D., Worku D., Rings F., Phatsara C., Tholen E., Schellander K., Hölker M.. 2009 . Identification and expression profiling of microRNAs during bovine oocyte maturation using heterologous approach . Molecular Reproduction and Development . 76 (7) : 665-677.
 • Ponsuksili S., Murani E., Phatsara C., Schwerin M., Schellander K., Wimmers K. 2009 . Porcine muscle sensory attributes associate with major changes in gene networks involving CAPZB, ANKRD1, and CTBP2 . Functional & Integrative Genomics . 9 (4) : 455-471.
 • Kandi O. M., Gahnem N., Abdoon A. S., Hölker M., Phatsara C., Schellander K., Tesfaye D. 2009 . Transcriptional analysis of buffalo (Bubalus bubalis) oocytes during in vitro maturation using bovine cDNA microarray . Reproduction in Domestic Animals . 45 (1) : 63-74.
 • Liu G., Kim J. J., Jonas E., Wimmers K., Ponsuksili S., Murani E., Phatsara C., Jüngst H., Tesfaye D., Chen J. L., Schellander K. 2008 . Combined line-cross and half-sib QTL analysis in Duroc-Pietrain population . Mammalian Genome . 19 (6) : 429-438.
 • Ponsuksili S., Murani E., Phatsara C., Jonas E., Walz C., Schwerin M., Schellander K., Wimmers K. 2008 . Expression profiling of muscle reveals transcripts differentially expressed in muscle that affect water-holding capacity of pork . Journal of Agricultural and Food Chemistry . 56 (21) : 10311-10317.
 • Torner H., Ghanem N., Ambros C., Hölker M., Tomek W., Phatsara C., Alm H., Sirard M. A., Kanitz W., Schellander K., Tesfaye D. 2008 . Molecular and subcellular characterisation of oocytes screened for their developmental competence based on glucose-6-phosphate dehydrogenase activity . Reproduction . 135 (2) : 197-212.
 • Phatsara C., Jonas E., Yammuen-art S., Buschbell H., Tesfaye D., Ponsuksili S., Tholen E., Jüngst H., Schellander K., Wimmers K. 2008 . Physiological interactions between the endocrine and immune systems shown in gene analysis in pigs . Developments in Biologicals (Basel) . 132 : 161-167.
 • Yammuen-art S., Phatsara C., Ponsuksili S., Wimmers K., Schellander K., Jonas E.. 2008 . SNP analysis, genotyping and mapping of the porcine GPCR142 gene . Archiv fuer Tierzucht . 51 (6) : 620-621.
 • Ponsuksili S., Jonas E., Murani E., Phatsara C., Srikanchai T., Walz C., Schwerin M., Schellander K., Wimmers K. 2008 . Trait correlated expression combined with expression QTL analysis reveals biological pathways and candidate genes affecting water holding capacity of muscle . BMC Genomics . 9 , 367 Page.
 • Wimmers K., Jonas E., Schreinemachers H. J., Tesfaye D., Ponsuksili S., Tholen E., Jüngst H., Schellander K., Phatsara C. 2008 . Verification of chromosomal regions affecting the innate immunity in pigs using linkage mapping . Developments in Biologicals (Basel) . 132 : 279-286.
 • Phatsara C., Jennen D. G. J., Ponsuksili S., Murani E., Tesfaye D., Schellander K., Wimmers K. 2007 . Molecular genetic analysis of porcine mannose-binding lectin genes, MBL1 and MBL2, and their association with complement activity . International Journal of Immunogenetics . 34 (1) : 55-63.
 • Jennen D. G., Brings A. D., Liu G., Jüngst H., Tholen E., Jonas E., Tesfaye D., Schellander K., Phastara C.. 2007 . Genetic aspects concerning drip loss and water-holding capacity of porcine meat . Journal of Animal Breeding and Genetics . 124 (Suppl. 1) : 2-11.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • 2007 . Analyses of immune competence traits and their association with candidate genes in pigs , Göttingen, Germany, 160 Page.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • Uddin M., Große-Brinkhaus C., Tesfaye D., Hölker M., Jüngst H., Tholen E., Phatsara C., Schellander K., Looft C.. . 2010. . Detection of QTL influencing antibody and interferon production in pigs, . The Plant & Animal Genome XVIII Conference. , 9 - 13 January 2010, San Diego, California, USA.
 • Große-Brinkhaus C., Jonas E., Phatsara C., Jüngst H., Tholen E., Schellander K. . 2009. . Detektion von QTL- und QTL-Interaktionseffekten in einer experimentellen Duroc x Piétrain Population, . FUGATO - Statusseminar 2009., 14 - 15 October 2009, RAMADA Hotel Kassel City Centre, Kassel, Germany, Page 69-70.
 • Cinar U., Wimmers K., Ponsuksili S., Tholen E., Looft C., Tesfaye D., Schellander K., Phatsara C. . 2009. . Association of gene expression profiles with growth and carcass traits in Duroc-Pietrain F2 population, . International Dummerstorf Workshop on "Prenatal and early postnatal effects on muscle properties and growth". , 21 - 22 September 2009, Dummerstorf, Germany.
 • Kayan A., Gandolfi G., Cinar M. U., Wimmers K., Ponsuksili S., Tesfaye D., Jüngst H., Tholen E., Davoli R., Schellander K., Phatsara C. . 2009. . Association of porcine CAPNS1 and AMBP genes polymorphisms with growth and carcass traits, . International Dummerstorf Workshop on "Prenatal and early postnatal effects on muscle properties and growth". , 21 - 22 September 2009, Dummerstorf, Germany.
 • Gad A., Hölker M., Rings F., Ghanem N., Salilew-Wondim D., Tesfaye D., Phatsara C., Schellander K., Havlicek V., Besenfelder U. . 2009. . Differences in global transcriptome profile of bovine blastocysts derived from superovulated or synchronised cyclic ..., . The 25th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association. , 11 - 12 September 2009, Poznan, Poland.
 • Salilew-Wondim D., Hölker M., Peippo J., Große-Brinkhaus C., Ghanem N., Rings F., Phastara C., Schellander K., Tesfaye D. . 2009. . Transcriptome profiling of bovine endometrium based on the pregnancy outcome after transfer of in vivo-derived embryos, . The 35th Annual Conference of the International Embryo Transfer Society (IETS). , 3 - 7 January 2009, San Diego, California, USA.
 • Tesfaye D., Ghanem N., Rings F., Phatsara C., Tholen E., Schellander K., Hölker M. . 2009. . Embryo biopsy transcriptomics: A potential tool to identify transcripts directly related to the ability of the embryo..., . The 35th Annual Conference of the International Embryo Transfer Society (IETS). , 3 - 7 January 2009, San Diego, California, USA.
 • Wilaiphan P., Rings F., Hölker M., Tholen E., Phatsara C., Schellander K., Tesfaye D, . . 2009. . Effect of suppression of bovine DNA methyltransferase 1 on embryonic development and expression of imprinted genes, . The 35th Annual Conference of the International Embryo Transfer Society (IETS). , 3 - 7 January 2009, San Diego, California, USA.
 • Große-Brinkhaus C., Phatsara C., Jonas E., Tesfaye D., Jüngst H., Tholen E., Schellander K. . 2009. . Detection of epistatic QTL for meat quality and carcass composition in a porcine Duroc x Pietrain population, . The 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). , 24 - 27 August 2009, Barcelona, Spain.
 • Bonneau M., Dourmad J. Y., Phatsara C., Rydhmer L., Edge H., Fabrega E., de Greef K., Sorensen P., Laugé V., Ilari E. . 2009. . An inventory of pig production systems in Europe, . The 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). , 24 - 27 August 2009, Barcelona, Spain.
 • Salilew-Wondim D., Hölker M., Peippo J., Große-Brinkhaus C., Ghanem N., Rings F., Phatsara C., Schellander K., Tesfaye D. . 2009. . Transcriptional profiling of bovine endometrial and embryo biopsies in relation to pregnancy success after embryo transf, . The 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). , 24 - 27 August 2009, Barcelona, Spain.
 • Wimmers K., Tetzlaff S., Murani E., Yammuen-art S., Phatsara C., Jonas E., Schellander K., Ponsuksili S. . 2008. . Identification of positional functional candidate genes for the inverted teat defect in bigs, . The 2nd European Conference on Pig Genomics. , 4 - 5 June 2008, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia .
 • Mohammadi-Sangcheshmeh A., Naumann A., Rings F., Koester M., Schimming T., Ghanem N., Phatsara C., Tholen E., Tesfaye D., Montag M., Schellander K., Hölker M. . 2008. . Zona pellucida birefringence as a prognostic tool for developmental potential of bovine oocytes and zygotes: A study..., . The 35. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Embryotransfer deutsprachiger Länger (AET-d). , 19 - 20 June 2008, Dipperz/Friesenhausen, Germany, Page 166--.
 • Yammuen-art S., Jonas E., Wimmers K., Ponsuksili S., Tesfaye D., Tholen E., Jüngst H., Phatsara C., Schellander K.. . 2008. . Comparison of the gene expression profile in normal and inverted teats in lactating sows, . The 3rd International Symposium on Animal Functional Genomics (ISAFG). , 7 - 9 April 2008, Edinburgh, Scotland.
 • Wilaiphan P., Rings F., Hölker M., Tholen E., Phatsara C., Schellander K., Tesfaye D.. . 2008. . Effect of suppression and inhibition of DNA (Cytosine 5)-methyltransferase 1 (DNMT1) gene in bovine embryos using RNA..., . The 3rd International Symposium on Animal Functional Genomics (ISAFG). , 7 - 9 April 2008, Edinburgh, Scotland, Page 52-53.
 • Salilew-Wondim D., Hölker M., Rings F., Phatsara C., Schellander K., Tesfaye D. . 2008. . BIRC6/apollon is involved in bovine preimplantation embryo development, . The 3rd International Symposium on Animal Functional Genomics (ISAFG). , 7 - 9 April 2008, Edinburgh, Scotland.
 • Hölker M., Ghanem N., Rings F., Phatsara C., Tholen E., Schellander K., Tesfaye D. . 2008. . Gene expression differences between bovine embryo biopsies derived from blastocysts resulted in different pregnancy..., . The 3rd International Symposium on Animal Functional Genomics (ISAFG). , 7 - 9 April 2008, Edinburgh, Scotland.
 • Cinar U., Phatsara C., Jonas E., Wimmers K., Ponsuksili S., Tesfaye D., Tholen E., Jüngst H., Schellander K. . 2008. . AMBP and TNC genes expression analysis and their quantitative trait loci (eQTL) related to water holding capacity traits, . The 3rd International Symposium on Animal Functional Genomics (ISAFG). , 7 - 9 April 2008, Edinburgh, Scotland, Page 59--.
 • Phatsara C., Rangkasenee N., Laenoi W., Jonas E., Tesfaye D., Jüngst H., Scholz A. M., Tholen E., Sauerwein H., Schellander K. . 2008. . Molecular genetic dissection of bone mineral traits and osteochondrosis in porcine limbs, . The XXXI Conference of the International Society for Animal Genetics (ISAG). , 20 - 24 July 2008, Amsterdam, the Netherlands.
 • Ponsuksili S., Jonas E., Murani E., Phatsara C., Srikanchai T., Walz C., Schwerin M., Schellander K., Wimmers K. . 2008. . Expression profiling and eQTL analysis reveal biological pathways and candidate genes affecting water holding capacity o, . The XXXI Conference of the International Society for Animal Genetics (ISAG). , 20 - 24 July 2008, Amsterdam, the Netherlands.
 • Schellander K., Phatsara C., Jonas E., Laenoi W., Tholen E. . 2007. . Breeding and Production Diseases, . The 13th International Conference “Production Diseases in Farm Animals”. , 29 July - 4 August 2007, Leipzig, Germany, Page 614-626.
 • Yammuen-art S., Phatsara C., Wimmers K., Ponsuksili S., Tholen E., Schellander K., Jonas E.. . 2007. . Association of the Pituitary-Specific Transcription Factor-1 and Leptin genes with traits related to the teat..., . The 13th International Conference on Production Diseases in Farm Animals (ICPD). , 29 July - 4 August 2007, Leipzig, Germany, Page 472--.
 • Hölker M., Tesfaye D., Rings F., Griese J., Phatsara C., Schellander K. . 2007. . Etablierung eines standardisierten Well-in-Well-Kultursystems für die In-vitro-Produktion von Rinderembryonen, . The 34. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Embryotransfer deutschsprachiger Länder (AET-d). , 21 - 22 June 2007.
 • Liu G., Kim J. J., Wimmers K., Phatsara C., Tholen E., Schellander K. . 2007. . Exploring alternative models for genome scan in outbred population reveals footprint in different chromosomal regions..., . The 3rd International Conference of Quantitative Genetics. , 19 - 24 August 2007, Zhejiang University, Hangzhou, China.
 • Yammuen-art S., Jennen D., Jonas E., Phatsara C., Ponsuksili S., Tesfaye D., Tholen E., Wimmers K., Schellander K. . 2007. . Characterization of Relaxin-3/INSL7 and its receptor being candidate genes for the inverted teat defect in pigs, . The 58th Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). , 26 - 29 August 2007, Dublin, Ireland.
 • Jonas E., Chomdej S., Yammuen-art S., Phatsara C., Schreinemachers H.-J., Jennen D., Tesfaye D., Ponsuksili S., Wimmers K., Tholen E., Schellander K. . 2007. . Verification of chromosomal regions affecting the inverted teat development and their derivable candidate genes in pigs, . The 58th Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP). , 26 - 29 August 2007, Dublin, Ireland.
 • โชค มิเกล็ด, Vearasilp T., ter Meulen U., Phatsara C., Kunpanya S., Gernglang S. . 2004. . Efficient protein utilization from different sources of feedstuffs for dairy cattle, . The SEAG 5th International Conference “The Role of German Alumni in Rural/Regional Development and Entrepreneurship”. , 23 - 27 August 2004, Phnom Penh, Cambodia.
 • Phatsara C., โชค มิเกล็ด, Vearasilp T., Chairote C., ter Meulen U. . 2003. . Utilisation of Dried Malt Residue as Dairy Cattle Feed, . The Deutscher Tropentag “International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development”. , 8 - 10 October 2003, Göttingen, Germany .

ความเชี่ยวชาญ

 • การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant Production)
 • อณูพันธุศาสตร์ทางด้านสัตว์ (Animal Molecular Genetics)
 • โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminants Nutrition)

การศึกษา

 • 2550 : Dr. Agr. (Animal Molecular Genetics) , Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn , Germany
 • 2545 : วท.ม. (สัตวศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2537 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th