หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธจเธนเธ™เธขเนŒเธงเธดเธˆเธฑเธข เธชเธฒเธ˜เธดเธ• เนเธฅเธฐเธเธถเธเธญเธšเธฃเธกเธเธฒเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃเนเธกเนˆเน€เธซเธตเธขเธฐ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ข้าราชการ
1.  นายนิวัธน์ อิ่มอ่อง
นักวิชาการเกษตร 6
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
2.  นายขวัญชาติ อุดมศรี
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
3.  นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
4.  นายไพศาล ระวังใน
พนักงานบริการทั่วไป
5.  นางศิริพร จงประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
ลูกจ้างประจำ
6.  นายจรัล นพคุณ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
7.  นายบุญส่ง ปาลี
พนักงานรักษาความปลอดภัย
8.  นายเสรี สีสวยหูต
พนักงานรักษาความปลอดภัย
9.  นายอำพน วงค์สุวรรณ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
10.  นายสุนทร สมบุญโสด
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง
11.  นายสุบิน นามภูมิมี
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
12.  นายคำ จีนาราช
คนงานเกษตร
13.  นายดี แสนศิริ
คนงาน
14.  นายจำนงค์ ปัญญาตุ้ย
ช่างเครื่องยนต์
15.  นายอัสดง คล่องสั่งสอน
พนักงานขับรถแทรกเตอร์
 
พนักงานส่วนงาน
16.  นางสาวจันดี กล่ำเปี้ย
พนักงานบริการทั่วไป
17.  นายอ้วน วิลาศ
พนักงานบริการทั่วไป
 

สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th