หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธจเธนเธ™เธขเนŒเธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ เนเธฅเธฐเธ–เนˆเธฒเธขเธ—เธญเธ”เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธเธฒเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃ เธ—เธธเธเธชเธฒเธขเธ‡เธฒเธ™


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
2.  นายคมชรัณ บุญไชย  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
3.  นางจันทร์จิรา แก้วเมืองมูล  พนักงานพัสดุ พนักงานส่วนงาน
4.  นางจุฬารัตน์ โกษารัตน์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
5.  นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
6.  นายณัฐพล บุญน้อม  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
7.  นายธนฉัตร ดีวงศ์สาย  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
8.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย
9.  นางสาวบุษรินทร์ ชัยสุ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
10.  นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ  นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
11.  นางสาวลัดดาวัลย์ เวียงจันทึก  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
12.  นายวิธวัช ศรีสมุดคำ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
13.  นางสาวศศิรินทร์ อธิมา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
14.  นางสาวศุภนันท์ ดวงแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานส่วนงาน
15.  นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย
16.  นางสาวอัณน์รภัส อุดมศิริมาศ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
17.  นายอำพล ทานา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
18.  นางสาวเอมอร โล่ห์สุวรรณ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th