งานยุทธศาสตร์และแผน
Policy and Plan and Quality Assurance

รศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก
Assoc. Prof.
Dr. Wanaporn Tapingkae

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
Associate Dean for Administration
053 944001 ต่อ 17
wanaporn.t@cmu.ac.th

น.ส. วริภัทร จีนโน
Ms. Variphat Jinno
หัวหน้างาน
053-944009 ต่อ 111
pattraporn.j@cmu.ac.th
น.ส. กมลวรรณ สุวรรณ
Ms. Kamonwan Suwan
นักจัดการงานทั่วไป
44012 ต่อ 111
kamonwan.suw@cmu.ac.th
น.ส. สุชญา ธรรมป๊อก
Ms. Suchaya Thummapok
นักจัดการงานทั่วไป
44012 ต่อ 111
suchaya.t@cmu.ac.th

หน่วยยุทธศาสตร์และแผน
Unit of Policy and Plan and Quality Assurance

น.ส. อุสนา ก๋าทอง
Ms. Ausana Kathong
นักจัดการงานทั่วไป
44012
ausana.k@cmu.ac.th

หน่วยสารสนเทศ
Unit of Information Technology

นาย สุชนรักษ์ ชาตานันท์
Mr. Suchonrak Chatanan
หัวหน้าหน่วย
053-944009 ต่อ 124
suchonrak.ch@cmu.ac.th
นาย พีรภพ สมภมิตร
Mr. Peerapop Sompamit
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
053-944009 ต่อ 121
peerapop.so@cmu.ac.th
นาย วิทยา บรรทึก
Mr. Witthaya Banthuek
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-
witthaya.b@cmu.ac.th
นาย ศุภกิจ โพธารินทร์
Mr. Supakit Potarin
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
053-944009 ต่อ 121
supakit.potarin@cmu.ac.th