ใช้ User Name และ Password เดียวกันกับรหัสการเข้าใช้ internet คณะ
กรุณาเข้าระบบจาก Internet Explorer 9 ขึ้นไป ,google Chrome ,Fire fox เท่านั้น
หากพบปัญหาการใช้งานระบบ กรุณาแจ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 4009 ต่อ 121, 124