หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

กันยายน  2560
15 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดบูท Lanna Thai Coffee Hub ในงาน Unseen Lanna

สิงหาคม  2560
24 : จัดบูทกิจกรรมตรวจสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร และตรวจเลือดให้กับผู้บริโภค
24 : งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
22 : ผู้บริหารเข้าร่วมบันทึกรายการข่าวสถานี We TV
18 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมวางพานพุ่มสักการะฯ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
5 : ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักธุรกิจกาแฟหน้าใหม่ ภายใต้ชุดโครงการ Lanna Thai Coffee Hub
2 : มตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิตเกษตร
2 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมซื้อผลผลิตลำไยในงาน "กาดนัดลำไย"

กรกฏาคม  2560
31 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์"
29 : นักวิจัยโครงการผักไมโครกรีน และเกษตรกรบ้านแพมบก เข้าพบผู้ประกอบการรีสอร์ท จำนวน 5 แห่ง ใน อ.ปาย
29 : การยกระดับมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา
29 : อบรม หัวข้อ "การจัดการกลุ่มและการทำบัญชีต้นทุนการผลิตกาแฟวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟดอยแจ๋ม”
28 : นิทรรศการเผยแพร่ความรู้และประโยชน์ของผักไมโครกรีน
20 : ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
20 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมจัดบูธ Lanna Thai Coffee Hubงาน ICAS ครั้งที่ 10
17 : อบรมการจัดการบริหารธุรกิจกาแฟเบื้องต้น (Coffee Shop Management)
17 : อบรมเชิงปฏิบัติการ ''การส่งเสริมการผลิตผักไมโครกรีน'' (โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา )
14 : อบรมเชิงปฏิบัติการ ''การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์''
1 : อบรมเชิงปฏิบัติการ ''อาหารโคนม TMR ยุคใหม่ เข้าใจ เข้าถึง ปฏิบัติเป็น''

มิถุนายน  2560
30 : ผู้บริหารคณะฯ ร่วมพบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างฯ เศรษฐกิจภายในประเทศ
27 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เครื่องวัดองค์ประกอบน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม และเครื่องตรวจเซลล์โซมาติกส์
14 : อบรมป้องกันการเกิดอัคคีภัยและดับเพลิง อพยพหนีไฟ และข้อควรปฏิบัติกรณีเกิดแผ่นดินไหว

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th