หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2560
18 : เสวนา ''การพัฒนานักธุรกิจร้านกาแฟรุ่นใหม่ Coffee Lanna Startup''
11 : การสาธิตวิธีใช้โดรนเพื่อพ่นสารเคมีภายในศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ
1 : โครงการการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการของนักเรียนในระดับมัธยมต้น เรื่องการปลูกและผลิตพืชตามศาสตร์ของพระราชา

เมษายน  2560
5 : อบรม เรื่อง ความปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพที่ดีจากการทำงาน
3 : พิธีเปิดงานกาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง

มีนาคม  2560
17 : พิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน (Aggie Summer Camp 2017)
6 : พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร ภาคฤดูร้อน (Aggie Summer Camp 2017)

กุมภาพันธ์  2560
23 : นักศึกษาแลกเปลี่ยนเยี่ยมชมดูงานการผลิตปุ๋ยหมัก
20 : ฝึกอบรมด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพแบบครบวงจร
18 : พิธีเปิดงานวันพืชผักปลอดสารพิษ-ครบรอบตลาดนัด เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ปีที่ 13
13 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดสวนแสดงในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560
9 : ให้ความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพและการผลิตผักปลอดสารพิษ

มกราคม  2560
27 : คณบดีรับมอบหนังสือ Edible Flowers in Northern Thailand จากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
21 : กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรู้กาเเฟ เเลซากุระบาน ณ ลานเกษตรขุนช่างเคี่ยน
5 : หน่วยงานต่างๆ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2560 แก่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ธันวาคม  2559
27 : ซาร่า AFมอบเงินเพื่อการศึกษา 50,000 บาท
26 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดบูธประชาสัมพันธ์ ในงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2559
3 : อาจารย์ เกษตร มช. พบนวัตกรรมผลิต ‘ดอกหอมแดงนอกฤดูกาล’ ราคา 200 บาท / กิโลกรัม

พฤศจิกายน  2559
23 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ
23 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดบูธขายข้าวร่วมเเรงร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทย
21 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่พร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้แทนที่เข้าร่วมจัดงาน 'วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2559'
16 : นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมของศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ
16 : พิธีส่งมอบข้าว 'ร่วมแรงร่วมใจช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทย ช่วยภัยน้ำท่วม' อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
16 : รองคณบดีฯ ร่วมพิธีเปิดงานวันครอบครัวยิ้มสวยเสียงใส ครั้งที่ 6
8 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมจัดงานตลาดข้าวประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่
3 : พิธีเปิดการจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

ตุลาคม  2559
19 : ช่อง 7 สัมภาษณ์ ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
12 : ผู้บริหารนำเสนอวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายการบริหารงาน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อน คณะเกษตรศาสตร์ มช.
10 : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซีพีเอฟ เข้าพบคณบดี
10 : บริษัท EAST-WEST SEED เข้าพบคณบดี

กันยายน  2559
16 : พิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 : บ. ซีพีเอฟ และ ดร.ประจิตต์ อุดหนุน มอบตู้ฟักไข่ และห่าน รวมมูลค่า 16 ล้านบาท

สิงหาคม  2559
9 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สุขภาพดีมีชัย กินอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th