หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2559
31 : นศ.เกษตร มช. ร่วมกิจกรรมอาสาซ่อมแซมรั้ว ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ
27 : ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก North Dakota State University (NDSU) สหรัฐอเมริกา

มีนาคม  2559
30 : พิธีเปิดงาน...กาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง 2559
25 : พิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2559 (Aggie Summer Camp 2016)
14 : พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 (Aggie Summer Camp 2016)

กุมภาพันธ์  2559
1 : ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตอน จิบกาแฟ แลซากุระ ณ ขุนช่างเคี่ยน

มกราคม  2559
30 : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเฉ้า
29 : บรรยายเชิงวิชาการ หัวข้อ การวินิจฉัยโรคพืชในยุดใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวการณ์ปัจจุบัน
28 : พิธีรับมอบรถไฟฟ้า ขส.มช. เดิม จำนวน 3 คัน จากกองพัฒนานักศึกษา
27 : การศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ แบบครบวงจร
16 : พิธีเปิดงานวันพืชผักปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 12 และกิจกรรม Bike to Farm Outlet
14 : ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง East West Seed กับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธันวาคม  2558
18 : งานมหกรรมข้าวและสินค้าเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 1
14 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเีชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานใต้ร่มพระบารมี 33 ปี
14 : ผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทฟุตบอล ( คณะเกษตรศาสตร์ ชนะ 6-2 คณะการสื่อสารมวลชน )
14 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2558
11 : นักกีฬาเปตอง คณะเกษตรศาสตร์ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ชายเดี่ยว-หญิงเดี่ยว
8 : ผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทฟุตบอล ( คณะเกษตรศาสตร์ ชนะ 5-2 สถาบันวิจัยพลังงานนครพิงค์ )

พฤศจิกายน  2558
28 : นักกีฬาเปตอง คณะเกษตรศาสตร์ มช. คว้าเหรียญทองประเภทชายคู่
24 : ประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559
23 : ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด

ตุลาคม  2558
22 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน International Flower Expo Tokyo (IFEX 2015) ประเทศญี่ปุ่น
14 : มช. แถลงข่าวเชิญชวนประกวดภาพถ่ายสวยงาม ร่มแดนช้าง ปีที่ 2

กันยายน  2558
24 : EAST-WEST SEED มอบเครื่อง DNA Sequencer มูลค่่า 2 ล้านบาท
19 : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดสวนแนวตั้ง และการจัดสวนถาด
17 : CPF มอบลูกปลานิล 120,000 ตัว แก่ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 : พิธีเปิดห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ 'ศิริพงษ์ สุคนธสรรพ์' ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
5 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การผลิตเห็ดถั่งเฉ้าสีทองจากดักแด้ไหมสู่การค้าโลก

สิงหาคม  2558
27 : บริษัท มอนซานโต้ไทยแลนด์ จำกัด มอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ มูลค่ากว่า 200,000 บาท
8 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การปลูกผักสวนครัวระบบผสมผสาน
6 : พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนานักส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในยุคปัจจุบัน

กรกฏาคม  2558
29 : มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกงานของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
16 : ให้การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
11 : โครงการป้องกันและกำจัดยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558
6 : ประชุมหารือการบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
3 : โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานยังคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มิถุนายน  2558
18 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดนิทรรศการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การผลิต การแปรรูป ในงานวันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6
10 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง 'พืชผักปลอดภัยทั้งระบบฯ'
2 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจัดการอบรมโครงการ เรื่อง ผักไฮโดรพอนิกส์
2 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th