หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2558
11 : ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. รุ่น 21 มอบทุนการศึกษา 30,000 บาท
6 : พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด

เมษายน  2558
2 : ประกวดตีกลองปู่จา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ กาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง
2 : กิจกรรมเสวนาภายใต้โครงการ...เรียนรู้ สู่จิตอาสา พัฒนาลูกช้าง คู่ชุมชน
1 : พิธีเปิดงาน...กาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง

มีนาคม  2558
31 : พิธีมอบกล้องจุลทรรศน์ มูลค่า 75,000 บาท แก่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558
25 : คณะเกษตรศาสตร์ มช.ร่วมโครงการฉีดวัคซีนรวม ป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก
24 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการผลิตและการใช้น้ำสกัดชีวภาพแบบครบวงจรในชุมชน
24 : นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. รุ่น 11 มอบกล้องสเตอริโอไมโครสโคป (Stereo Microscope) 4 กล้อง
23 : พิธีมอบรถยนต์ให้กับคณะเกษตรศาสตร์ มช. จำนวน 2 คัน
16 : อบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
16 : ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร 2558 ตอน ถนนสายวิทยาศาสตร์เกษตร
11 : การศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ เกษตรแบบธรรมชาติ
2 : หารือการทำงานวิจัยร่วม เรื่อง การใช้สารแอนตี้ไบโอติกของ บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด

กุมภาพันธ์  2558
6 : ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558

มกราคม  2558
22 : นิทรรศการ 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน (ตั้งแต่วันที่ 19 - 24 มกราคมนี้ )
21 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดงาน 50 ปี ม.ก. เชียงใหม่
21 : อบรมการผลิตลำไยสู่ตลาด AEC และเทคนิคการผลิตลำไยนอกฤดู
19 : คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมจัดนิทรรศการและงานวิชาการ ครั้งที่ 10 วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน (Research Path: 5 Decades CMU United for the Nation)
11 : ประกวดไก่แจ้สวยงามเชิงอนุรักษ์ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
8 : ประกวดแข่งขันการจัดตู้พรรณไม้น้ำ ระดับนักเรียนมัธยมศึกษา งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
8 : หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (การปั้นดอกกุหลาบจิ๋ว)
8 : หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หัวข้อ เห็ดถั่งเฉ้า เห็ดหนอนมหัศจรรย์ ในงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
8 : หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (สวนถาดชื้น)
8 : ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
8 : การประกวดปลากัดสวยงาม และการถ่ายภาพประกวดปลากัด งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
7 : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
7 : ภาพบรรยากาศงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7

ธันวาคม  2557
25 : ผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเกษตรภาคเหนือ จำนวน 500,000 บาท
17 : ประชุมเพื่อสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
15 : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแบบครบวงจร
15 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2557
15 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2557
9 : อบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพ เพื่อเป็นธาตุอาหารพืช และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน
1 : ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร General Conversation

พฤศจิกายน  2557
26 : ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 : ตรวจรับครุภัณฑ์รถโดยสารปรับอากาศ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
14 : ประชุมหารือ เรื่อง การใช้เครื่องมือในการพัฒนาสารสกัดจากต้นปอสาเพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

กันยายน  2557
17 : ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
12 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช (Plant Hormone Quantification and Action Workshop)
11 : บรรยายพิเศษและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Microbial Identification and Biochemical Characteristic with the MicroStation ID System
4 : บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพดี

สิงหาคม  2557
27 : ประชุมเพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการ เรื่อง บทบาทของกองทุน FTA ในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรในระบบการค้าเสรี

กรกฏาคม  2557
28 : สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย มอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556
4 : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทย่ลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมฟาร์ม

มิถุนายน  2557
20 : ฝึกอบรม การปลูกผักสวนครัวระบบผสมผสาน
20 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2557

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th