หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2556
28 : ศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 4
20 : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ต้อนรับคณะที่ปรึกษา รมว.วท. และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 : การบรรยายพิเศษ : เกษตรกรไทยกับการปรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
14 : การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2
3 : เปิดแล้ว...ร้านเกษตร มช. AIGGIE CMU Shop

เมษายน  2556
9 : รับฟังผลการตรวจสุขภาพคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556
7 : การแข่งขันตกปลาด้วยเหยื่อปลอม Lure Club Tournament 7 (เดินตี)

มีนาคม  2556
20 : ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลิินิก ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

กุมภาพันธ์  2556
18 : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ศึกษาดูงานหมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง
8 : พิธีเปิดงาน The Miracle of Natural Gas ครั้งที่ 3 ตอน ทิวลิปสื่อรักษ์...ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 : หน่วยวิจัยและพัฒนาลำไยหริภุญชัย จัดฝึกอบรม ลำไยเงินล้าน

มกราคม  2556
29 : ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จัดอบรมโครงการควบคุมและป้องกันไฟป่า
28 : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำร่วมเป็นเจ้าภาพในงาน
28 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน “สภากาแฟ” ครั้งที่ 1/2556
23 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร เรื่อง การทำสวนลำไยและดูงานการผลิตลำไยนอกฤดู
23 : เกษตรกรผู้ปลูกส้มเข้าปรึกษาหารือเรื่องโรคกรีนนิ่ง
9 : สำนักงานตรวจสอบภายใน มช. สรุปผลการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการวิชาการฯ ในรอบปีงบประมาณ 2555
9 : นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงานที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

ธันวาคม  2555
21 : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดแถลงข่าวและขอบคุณแก่สื่อมวลชน ประจำปี 2555
20 : หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ร่วมตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิ และประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่
8 : หน่วยวิจัยและพัฒนาลำไยหริภุญไชย จัดอบรบเรื่อง เทคนิคการผลิตลำไยคุณภาพ
8 : ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 5 และ AG-BIO/PERDO & KU-UT Joint Seminar ครั้งที่ 2

พฤศจิกายน  2555
28 : บรรยายพิเศษ...ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ และการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกวิธี
7 : พิธีเปิดร้าน CMU Steak House and Coffee
3 : สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

ตุลาคม  2555
18 : มูลนิธิ YMCA และ KNCU เยี่ยมชม
18 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. เตรียมพร้อมเปิดตัว CMU Beef Steak House
17 : การประชุมการพัฒนาเว็บไซด์ภาษาอังกฤษ และการประชาสัมพันธ์ของคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1

กันยายน  2555
28 : พิธีมอบวุฒิบัตร ยุวเกษตรผู้เข้าอบรม เรื่อง การผลิตผักปลอดสารพิษ แก่โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์
26 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าฝึกปฏิบัติการโคเนื้อ ณ ฟาร์มสัตว์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
13 : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดอบรมเรื่อง เทคโนโลยีเกษตรแบบครบวงจร
12 : ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับสภาพสวนลำไยหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
6 : โรงเรียนอนุบาลนภา เยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
4 : ประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมฯ (FTA)
4 : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ

สิงหาคม  2555
28 : นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมบริจาคโลหิต
26 : โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ ปี 2554 รุ่นทึ่ 2
23 : โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ ปี 2554 รุ่นที่ 1
10 : พิธีส่งมอบอาคารสัตว์น้ำ เพื่อการศึกษาและวิจัย แก่ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
8 : ศูนย์บริการวิชาการฯ คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย จ.เชียงใหม่ ปี 2555

กรกฏาคม  2555
25 : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และคณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการการผลิตข้าวโพดเมล็ดพันธุ์
24 : กิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555
20 : พิธีรับมอบทุนการศึกษาบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2555
18 : บริษัทมอนซานโต้ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “University Visit”
13 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมงานพิธีเปิดงานนิทรรศการ ปตท. ดูแลและแบ่งปัน มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว
7 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพาะเห็ดครบวงจร
4 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตผักปลอดสารพิษ
4 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero

มิถุนายน  2555
29 : โครงการบัณฑิตอาสา สาขาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
28 : การอบรมเชิงสัมมนาเรื่อง ''การจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์''
26 : ผู้แทนจากโครงการ The Upland Program มอบรถยนต์ จำนวน 3 คัน แก่คณะเกษตรศาสตร์ มช.
22 : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดฝึกอบรม เรื่องการเพาะเห็ดครบวงจร
14 : ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดฝึกอบรม เรื่องการผลิตผักปลอดสารพิษ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th