หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2554
24 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานเว็บไซต์คลังความรู้องค์กร (KM Conner) คณะเกษตรศาสตร์
10 : คณาจารย์จาก Oklahoma State University เยี่ยมเยือนคณะเกษตรศาสตร์
8 : การฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง รุ่นที่ ๒

เมษายน  2554
27 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ''การสร้างแผนที่ความคิด ด้วยโปรแกรม Free Mind และการสร้างผังการ ปฏิบัติงาน ด้วยโปรแกรม Visio''
27 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 : การฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง รุ่นที่ ๑
7 : กาดพืช ผัก เกษตรปลอดภัย ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๕๔

มีนาคม  2554
30 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
21 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
10 : ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554
8 : การอบรมหลักสูตร การพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง
2 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สีขาว ระดับภาควิชา/ศูนย์วิจัย คณะเกษตรศาสตร์

กุมภาพันธ์  2554
25 : การแข่งขันส้มตำลีลา คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1
17 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
2 : แอโรบิคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
1 : คณะเกษตรศาสตร์ มอบเป็ดให้นักเรียนเขตพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

มกราคม  2554
28 : การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
22 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานครบรอบ 46 ปี สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่
18 : การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เส้นทางสายกาแฟ
14 : การแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะเกษตรศาสตร์
9 : การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง"
5 : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการฯ"

ธันวาคม  2553
30 : คณะเกษตรศาสตร์ รับพรปีใหม่จากอธิการบดี
29 : กิจกรรมเกษตรสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553
28 : คณะเกษตรศาสตร์ อวยพรปีใหม่ 2554
25 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553
24 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
24 : พิธีทำบุญตึกสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
20 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเซบัคตะกร้อ
16 : การอบรม "การสื่อสารกับการพัฒนาองค์กร"
11 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลการแข่งขันตกปลา
9 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานวันวิชาการโรงเรียนเรยีนาฯ
1 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมงาน 40 ปี วิศวฯ มช.

พฤศจิกายน  2553
30 : การบรรยายพิเศษ..โอกาสความก้าวหน้าของลูกจ้างประจำฯ
28 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ
24 : การอบรมเทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือ HPLC
18 : ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15
11 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมงานแถลงข่าววันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6
3 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ในกิจกรรมกีฬาบุคลากร
2 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3
2 : บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ แข่งขันฟุตบอล ในกิจกรรมกีฬาบุคลากร

ตุลาคม  2553
25 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมงาน Flora Blossom
22 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมงานวันปุ๋ยหมักเทศบาล
12 : กิจกรรม "ปันน้ำใจให้น้อง"
7 : สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีเกษตรเกี่ยวกับผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์
6 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรมกินดี ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
2 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
1 : มหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป.ลาว เข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเกษตรศาสตร์ มช.

กันยายน  2553
26 : การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จาก สปป. ลาว
24 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่
22 : พลังลมปราณเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ
10 : พิธีปิดการอบรมเยาวชนบนพื้นที่สูง
8 : พิธีเปิดการอบรมเยาวชนบนพื้นที่สูง
6 : อาจารย์จากประเทศไต้หวันเข้าพบคณบดี
3 : อาจารย์จากประเทศอิสราเอลเยี่ยมชมคณะ

สิงหาคม  2553
27 : การประชุมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2553
27 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน
26 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตพืชอินทรีย์
25 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในงาน Grand Opening STI Corner
18 : คณบดีร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2553
16 : นักเรียนอนุบาลโชติวิทย์เรียนรู้การดำนา ณ ศูนย์วิจัย สาธิตฯ แม่เหียะ
12 : โครงการ สานสัมพันธ์สัตวศาสตร์-สัตว์ต่างด้วยหญ้าแพงโกล่า
9 : การเจรจาเพื่อจัดทำหลักสูตรร่วมระดับปริญญาเอก ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Niigata University
4 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 41 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
3 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดแต่งกิ่งและการบำรุงรักษาสวน
3 : พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Free University of Bozen-Bolzano ประเทศอิตาลี
2 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์

กรกฏาคม  2553
22 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้คนใหม่
20 : คณะผู้แทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
15 : การอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
3 : ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2553
3 : คณะเกษตรศาสตร์ นำผู้บริหาร มช. พร้อมสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน
2 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
1 : การฝึกอบรม "การส่งเสริมระบบการผลิตวัตถุดิบเกษตรที่ดีฯ"

มิถุนายน  2553
27 : นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน เข้าศึกษาดูงาน
24 : การฝึกอบรม ''การใช้งาน Microsoft Word 2007 เบื้องต้น (Basic)''
23 : งานวิจัยนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสัตวศาสตร์ฯ ได้รับการถ่ายทำรายการตามทันเกษตร ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
18 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาห้องสมุด
18 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมงานพืชเกษตรปลอดภัยฯ
18 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมประเมินหลักสูตรนานาชาติ SAIWAM ณ ประเทศเยอรมนี
14 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีโอกาสก้าวสู่ปีที่ 20 หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
13 : การฝึกอบรมหลักสูตร “เกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 2”
9 : เปิดตัวกิจกรรมแอโรบิคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
9 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์
7 : ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภาคเหนือ เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
3 : คณะเกษตรฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th