หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2553
29 : พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "การจัดการเพาะปลูกพืชบนที่ดอน"
29 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมงานกอล์ฟการกุศล
26 : ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร
26 : การฝึกอบรม ''การใช้งาน Microsoft Excel 2007 เบื้องต้น (Basic)''
14 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
14 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมงาน อบจ.ลำพูน เกษตรแฟร์
11 : งานสวดอภิธรรมศพอดีตรองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
9 : การฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 1
6 : เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ

เมษายน  2553
13 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเดินขบวนปี๋ใหม่เมือง สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
7 : พิธีเปิดตลาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง 2553

มีนาคม  2553
27 : ยุวเกษตรกร และเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน
24 : บุคลากรคณะฯ รับฟังผลตรวจสุขภาพ
23 : พิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2553
22 : ค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 8
19 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การป้องกันการเกิดอัคคีภัยฯ"
17 : การอบรม "การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพฯ"
11 : การอบรม "การตรวจรับรองมาตรฐาน GlobalGAP"
10 : พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร 2553
9 : การตรวจสุขภาพบุคลากร คณะเกษตรฯ ประจำปี
8 : วันรณรงค์กำจัดมอดเจาะผลกาแฟ
3 : รองคณบดีฯ และผู้ช่วยคณบดีฯ ร่วมออกอากาศในรายการมองเมืองเหนือ

กุมภาพันธ์  2553
28 : เจ้าหน้าที่จากประเทศลาวศึกษาดูงาน
18 : ประชุมคณะการรมการการจัดการองค์ความรู้
16 : อบรมการเขียนหนังสือราชการ
16 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันครบรอบวันสถาปนาคณะฯ
15 : อาจารย์จากประเทศเยอรมนี เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
11 : คณะเกษตรฯ เข้าร่วมงาน "มหัศจรรย์แม่วาง ครั้งที่ 2"
11 : สื่อมวลชนจากช่อง 3 สัมภาษณ์ โครงการ "ผักพูดได้"
5 : รายการ Farm Channel ถ่ายทำรายการแนะนำคณะเกษตร
4 : ตลาดนัดอุดมศึกษา
3 : สื่อมวลชนเยี่ยมชมฟาร์มสาธิตระบบเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันฯ

มกราคม  2553
29 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ EndNote Web
28 : คณะเกษตรศาสตร์ มอบของขวัญปีใหม่ 2553 แก่สื่อมวลชน
27 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง พระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติผ่านการสอน
23 : โครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาวชาวเกษตร มช.
22 : คณะเกษตรฯ มช. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 45 ปี สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่
11 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก แก่ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน
7 : การประชุมวิชาการ การวิจัยและพัฒนาพื้นทีสูงภาคเหนือของประเทศไทย
4 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และผู้บริหารคณะฯ ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ แด่อธิการบดี มช.

ธันวาคม  2552
3 : การประกวดสุนัขสวยงาม แสนรู้ และแต่งกายแฟนซี
3 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
2 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การผลิตปุ๋ยชีวภาพแบบเม็ด น้ำ
2 : การสัมมนาวิชาการ เกษตรกรไทย ได้อะไรจากภาวะโลกร้อนฯ
2 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ไบโอแก๊ส
2 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน
1 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรกล้วยไม้
1 : นิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน  2552
28 : การประกวดพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองแท้
28 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เติมความรู้สู่ร้านกาแฟในฝัน
27 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น บาริสต้ามือใหม่หัวใจกาแฟ
27 : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การจัดสวนถาด
26 : พิธีเปิดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6
25 : พบกับบรรยากาศนี้ได้ในงาน ''วันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 6''
16 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรม "ต้นกล้าอาชีพ"
10 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกรายการ "มองเมืองเหนือ"
7 : คณะผู้บริหารแขวงหลวงพระบางและแขวงเมือง สปป.ลาว ศึกษาดูงาน
4 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกรายการ "รอบภูมิภาค"

ตุลาคม  2552
30 : ธกส. มอบงบสนับสนุน "งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6"
30 : เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรจีน ศึกษาดูงาน คณะเกษตรศาสตร์
29 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกรายการ "อสมท. เพื่อชุมชน"
28 : โครงการย่อยบัณฑิตศึกษา จัดบรรยายพิศษ
20 : คณะเกษตรศาสตร์ เผยแพร่ความรู้ผลิตภัณฑ์จากนมกระบือ
19 : สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีการเกษตร
15 : TPBS ทำสกู๊ปข่าว "โปรตีนก้อนเลี้ยงสัตว์" ต้นทุนต่ำ ทำเองได้
15 : เกษตร มช. ให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าว "ข้าวก่ำสุขภาพ"
14 : คณะผู้เชี่ยวชาญจากเวียตนาม ศึกษาดูงานกิจกรรมการเลี้ยงโคนม
9 : สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ ร่วมประชาสัมพันธ์ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6

กันยายน  2552
29 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกรายการวิทยุ ''อสมท. เพื่อชุมชน''
23 : พิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนปลอดสารพิษ Farm Outlet
15 : บ.ไทยน้ำทิพย์ ร่วมสนับสนุนงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6
12 : การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ศิษย์เก่าสัตวบาล
8 : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง อบรม ''การทำกับดักมอดเจาะผลกาแฟจากวัสดุเหลือใช้''
6 : มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานระยะสั้น
1 : บ.เบทาโกร มอบงบสนับสนุน ''งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6''
1 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกรายการวิทยุ ''อสมท. เพื่อชุมชน''

สิงหาคม  2552
7 : พิธีปิดการฝึกอบรม ''การผลิตกาแฟคั่วบด รุ่นที่ 3''
5 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการฯ

กรกฏาคม  2552
30 : การฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
30 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกรายการวิทยุ ''อสมท. เพื่อชุมชน''
27 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ''การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในปศุสัตว์''
22 : CP มอบงบสนับสนุน ''งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6''
22 : การฝึกอบรม "Globa GAP"
1 : หน่วยงานเอกชน ร่วมออกร้าน “งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6”
1 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกรายการวิทยุ

มิถุนายน  2552
26 : การบรรยายพิเศษ "เทคนิคการผลิตลำไยจัมโบ้"
18 : บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุน
9 : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีเกษตร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th