หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2552
18 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ''เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช''

เมษายน  2552
28 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีทำบุญอาคารจำหน่ายผลิตภัฑณ์ทางการเกษตร
3 : การประชุมสัมมนาวิชาการผึ้งแห่งชาติ ครั้งที่ 7
1 : คณะเกษตรศาตร์ จัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
1 : คณะเกษตรศาสตร์จัดงาน ''กาดหมั้วเกษตร(โก้งโค้ง)ปี๋ใหม่เมือง 2552''

มีนาคม  2552
16 : คณะเกษตรศาสตร์ เปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2552
13 : คณะเกษตรศาสตร์ เดินทางเยี่ยมพื้นที่โครงการตามแนวพระราชดำริฯ
10 : ประชาสัมพันธ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ในรายการ "รอบภูมิภาค"
3 : ประชาสัมพันธ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ในรายการมองเมืองเหนือ

มกราคม  2552
14 : โครงการ "แอโรบิคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี"
10 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552

ธันวาคม  2551
25 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ "เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย"
19 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 "วิถีวิจัย นวัตกรรมเพื่อชีวิต"
11 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน
4 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงผลงานในงาน "วันวิชาการสร้างสรรค์งานอาชีพ"

พฤศจิกายน  2551
22 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเสวนา
8 : คณะเกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียน บ้านดอนบอสโก เชียงใหม่

ตุลาคม  2551
16 : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีเกษตร (วันที่ 16 ต.ค.51)
15 : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีเกษตร (วันที่ 15 ต.ค.51)

กันยายน  2551
24 : คณะเกษตรศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือด้าน Chromatography (HPLC และ GC)

สิงหาคม  2551
28 : ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อำเภอสารภี ศึกษาดูงานเรื่อง "การผลิตไบโอแก๊ส"
24 : ร้านนมเฟรชมิลค์ คณะเกษตรศาสตร์ รวมปันน้ำใจให้น้อง ณ บ้านเด็กชาย อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
14 : ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ได้รับรางวัล "Distinguished International Alumnus Award Presentation" จาก The University of Western Australia

กรกฏาคม  2551
21 : โครงการฝึกอบรมเกษตรกรชาวเขา
16 : การบรรยาย ''การใช้จุลินทรีย์กำจัดแมลงศัตรูพืช''
16 : การอบรม ''การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการ''
10 : การอบรมนาโนเทคโนโลยีทางการเกษตร (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
10 : การอบรมครั่ง-ผึ้ง ธุรกิจที่ยั่งยืน (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
10 : การอบรมหลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
10 : การอบรมบ้านสวยด้วยสวนถาด (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
10 : การฝึกอบรมรวยได้ด้วย..กาแฟ (ในงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 4)
9 : การอบรมลดต้นทุน ปลอดภัย ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
9 : การอบรมการเพิ่มผลผลิตไก่พื้นเมือง และไก่ไข่ สำหรับผู้เลี้ยงรายย่อย (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
9 : การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
8 : การอบรมรวยได้ด้วย..กาแฟ... (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
8 : นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551
8 : การอบรมเพาะเห็ดยุคใหม่.. เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
8 : การอบรมไบโอแก๊สสำหรับฟาร์มรายย่อย (นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2551)
1 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ปาล์มน้ำมัน...โอกาสพืชพลังงานทดแทน"

มิถุนายน  2551
30 : ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ในสถานีวิทยุ อสมท. เชียงใหม่
17 : การประชุมติดตามความคืบหน้า การจัดงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 4
17 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกอากาศรายการ มองเมืองเหนือ
6 : สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนทำหนังสือ 40 ปี

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th