หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2546
28 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการผลิตกาแฟคั่ว (ครั้งที่ 2)
2 : รมต. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 27

เมษายน  2546
3 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 26 (ปี๋ใหม่เมือง)

มีนาคม  2546
29 : โครงการเปิดบ่อตกปลา
14 : วิกฤตการผลิตและการตลาดของลำไย
6 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 25

กุมภาพันธ์  2546
28 : บรรยายเรื่อง "ไม้ตัดดอกของฮอลแลนด์"
13 : บรรยายวิชาการ การเกษตรแบบยั่งยืน "ผึ้ง"
10 : อบรม การทำไวน์สตรอเบอรี่อย่างถูกวิธี"
6 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 24
4 : การประชุมผู้เชี่ยวชาญพบเกษตรกรผู้เพาะเห็ด
1 : การทำลำใยนอกฤดูกาลอย่างมืออาชีพและปลอดสารพิษ

มกราคม  2546
19 : การทำไวน์อย่างถูกวิธี
17 : กาดโก้งโค้งเกษตรสัญจร ครั้งที่ 5 ร่วมในงานถนนคนเดีนชิมไวน์ไส้อั่วหละปูน ครั้งที่ 5
9 : กาดโก้งโค้งครั้งที่ 23
1 : ผู้เชี่ยวชาญโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการนำร่อง และจัดตั้งองค์การบริการจัดการพัฒนาที่สูง ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ธันวาคม  2545
12 : กาดโก้งโค้ง ครั้งที่ 22

พฤศจิกายน  2545
17 : การปั้นตุ๊กตาแฟนซี
17 : เทคนิคการผลิตลำไย
16 : หลักการทำไวน์ผลไม้
16 : การทำไก่แฮม
15 : เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร
15 : การเพาะเห็ด
14 : การเพิ่มผลผลิตลำไยและการใช้โปแตสเซี่ยมคลอเรต, เทคนิคการผลิตลิ้นจี่ให้ออกตามฤดูกาล
14 : ผึ้ง แมลงเศรษฐกิจ
13 : การผลิตผักโดยไม่ใช้สารเคมี
13 : กาดโก้งโค้งยี่เป็ง (สัญจร ครั้งที่ 4)
13 : ฝึกอบรมระยะสั้น "หลักการปลูกพืชไร้ดิน ธุรกิจและการตลาด"
7 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 21

ตุลาคม  2545
13 : ฝึกอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ของคณะเกษตรศาสตร์
3 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 20

กันยายน  2545
5 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 19

สิงหาคม  2545
15 : เทคนิคการรณรงค์เปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในชุมชน
3 : กาดโก้งโค้งเกษตรสัญจร ครั้งที่ 3
1 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 18

กรกฏาคม  2545
20 : อบรมการพัฒนาสายพันธุ์สุนัข
5 : การเพาะเห็ดครบวงจร
4 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 17
1 : ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในเขตชลประทานแม่ลาว
1 : กองทุนหมู่บ้าน
1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ 1-3-5)

มิถุนายน  2545
6 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 16

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th