หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   การทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |

พฤษภาคม  2545
2 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 15
1 : เจ้าหน้าที่ประจำโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตชุมชนในตำบลหลักและตำบลนำร่อง
1 : การให้คำปรึกษาแก่สมาชิกชมรมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ

เมษายน  2545
4 : กาดโก้งโค้งปี๋ใหม่เมือง

มีนาคม  2545
21 : ฝึกอบรมการทำไวน์ผลไม้ไทย รุ่นที่ 13 และ 14
7 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 13
1 : การให้คำแนะนำปรึกษาแก่บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารจัดการ

กุมภาพันธ์  2545
7 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 12

มกราคม  2545
25 : งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๕
17 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 10
10 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 9
3 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 8
3 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 11

ธันวาคม  2544
23 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 7
20 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 6
20 : ฝึกอบรม “เทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู”
16 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 5
13 : ฝึกอบรมการทำไวน์ผลไม้ไทย รุ่นที่ 11 และ 12
13 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 10
9 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 4
6 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 3

พฤศจิกายน  2544
22 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 2
15 : การอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ รุ่นที่ 1
12 : การฝึกอบรมนวดฝ่าเท้า
10 : เสวนา “การหาทางออกปัญหาสารเคมีเกษตรปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน” (กรณีสวนส้ม)
8 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 9

ตุลาคม  2544
28 : เสวนา “ชีวิตคนไทยกับภัยสงครามเชื้อโรคแอนแทร็กซ์”
27 : ฝึกอบรมอาหารสัตว์ที่สหกรณ์โคนมห้วยมะนาว
4 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 8

กันยายน  2544
28 : กาดโก้งโค้งเกษตรสัญจร ครั้งที่ 1
10 : การฝึกอบรมการเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
6 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 7
2 : เสวนา “ปลูกส้มล้มลิ้นจี่ ดีจริงหรือ?
1 : การสัมมนาเลี้ยงไก่แจ้ไทย สร้างรายได้ครอบครัว

สิงหาคม  2544
28 : ประชุมถั่วเหลืองแห่งชาติ ครั้งที่ 8
9 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 6

กรกฏาคม  2544
27 : นิทรรศการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
12 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 5

มิถุนายน  2544
28 : อบรมเชิงปฏิบัติการการทำไวน์ลำไย รุ่นที่ 1
21 : ฝึกอบรมการทำไวน์ผลไม้ไทย รุ่นที่ 9 และ 10
14 : กาดโก้งโค้งเกษตร ครั้งที่ 4
3 : โครงการกองทุนหมู่บ้าน
1 : โครงการ SMEs

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th