บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชา 905

  905 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช (Plant Biotechnology) - ระดับปริญญาโทLECLAB
1 905700 Biotechnology for Life Sciences 2548 / 1 001 000
2 905791 Seminar in Biotechnology I 2548 / 1 001 000
3 905792 Seminar in Biotechnology II 2548 / 2 001 000
4 905793 Seminar in Biotechnology III 2548 / 1, 2 001 000
5 905794 Seminar in Biotechnology IV 2548 / 1, 2 001 000
6 905798 M.S. Thesis 2548 / 1 001 000
 
  905 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช (Plant Biotechnology) - ระดับปริญญาเอกLECLAB
1 905898 Ph. D. Thesis 2548 / 1 001 000
2 905899 Ph. D. Thesis 2548 / 1 001 000


หน้าแรก  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th