งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 361712 | ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | ประกาศ | เอกสาร | แบบฝึกหัด | งาน |  

 เอกสารกระบวนวิชา
ลำดับ เรื่อง โดย ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่
1ไฟล์ pdf Introductionอรรถชัย จินตะเวช160.72 KB 450 ครั้ง 5 พ.ค.47 
2ไฟล์ pdf Introduction: How climatic and edaphic affect AgS?อรรถชัย จินตะเวช584.18 KB 465 ครั้ง 7 มิ.ย.50 
3ไฟล์ pdf Concept of Resourceอรรถชัย จินตะเวช21.43 KB 347 ครั้ง 7 มิ.ย.50 
69-อรรถชัย จินตะเวช-0 ครั้ง 7 มิ.ย.50 
72ไฟล์ pdf Introduction: Resource Management 2nd Copernican Revoluationอรรถชัย จินตะเวช105.80 KB 493 ครั้ง 7 มิ.ย.50 
73ไฟล์ pdf Solar radiation: Goodin et al 1999อรรถชัย จินตะเวช288.15 KB 431 ครั้ง 7 มิ.ย.50 
74ไฟล์ pdf Light: The main resourceอรรถชัย จินตะเวช53.59 KB 374 ครั้ง 7 มิ.ย.50 
75ไฟล์ pdf Solar radiation: Rehman and Halawani 1997อรรถชัย จินตะเวช717.82 KB 327 ครั้ง 7 มิ.ย.50 
76ไฟล์ pdf Estimating dew temperature from air temperatureอรรถชัย จินตะเวช92.99 KB 325 ครั้ง 7 มิ.ย.50 
77ไฟล์ pdf SCS Curve number techniqueอรรถชัย จินตะเวช503.92 KB 399 ครั้ง 7 มิ.ย.50 
78ไฟล์ xls Soil Conservation Service Curve number calculatorอรรถชัย จินตะเวช95.74 KB 355 ครั้ง 7 มิ.ย.50 
79ไฟล์ pdf Areal rainfall estimation: 3 Methods for July 7, 2003อรรถชัย จินตะเวช69.64 KB 344 ครั้ง 7 มิ.ย.50 
80ไฟล์ pdf Simulating Impacts of Future Climate on Rice Productionอรรถชัย จินตะเวช515.01 KB 387 ครั้ง 7 มิ.ย.50 
81ไฟล์ pdf EMERGY analysis: Brown & Herendeenอรรถชัย จินตะเวช1,122.77 KB 314 ครั้ง 7 มิ.ย.50 
82ไฟล์ pdf EMERGY analysisอรรถชัย จินตะเวช1,318.82 KB 372 ครั้ง 7 มิ.ย.50 
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | ประกาศ | เอกสาร | แบบฝึกหัด | งาน |  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th