งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 361413 | ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | ประกาศ | เอกสาร | แบบฝึกหัด | งาน |  

 ประกาศข่าวกระบวนวิชา
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน วันที่
1 วันเริ่มการสอนและการเรียน อรรถชัย จินตะเวช9322 มิ.ย.49 
2 บันทึกการสอน วันที่ 21 กรกฏาคม 2549 อรรถชัย จินตะเวช7021 ก.ค.49 
3 วันเริ่มเรียนเทอม 2/2550 อรรถชัย จินตะเวช6725 ต.ค.50 
4 วันเริ่มเรียน/ห้องเรียน ปี 2556 ภาคการศึกษา 1 อรรถชัย จินตะเวช6130 พ.ค.56 
5 รายชื่อ น.ศ. 1/2556 อรรถชัย จินตะเวช20230 พ.ค.56 
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | ประกาศ | เอกสาร | แบบฝึกหัด | งาน |  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th