งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 361413 | ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | ประกาศ | เอกสาร | แบบฝึกหัด | งาน |  

 เอกสารกระบวนวิชา
ลำดับ เรื่อง โดย ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่
1ไฟล์ pdf ๑. บทนำ (ปีการศึกษา 1/2550)อรรถชัย จินตะเวช376.35 KB 856 ครั้ง 30 ต.ค.50 
10ไฟล์ pdf Lotka+Volterra (Predator-prey model)อรรถชัย จินตะเวช365.57 KB 621 ครั้ง 4 ก.ค.49 
11ไฟล์ pdf ฝึก ๔: Trees growth model (Thai)อรรถชัย จินตะเวช270.32 KB 705 ครั้ง 4 ก.ค.49 
12ไฟล์ pdf Tree growth modelอรรถชัย จินตะเวช197.53 KB 504 ครั้ง 4 ก.ค.49 
13ไฟล์ pdf ฝึก ๕: แบบจำลองช่วงอายุของประชากรอรรถชัย จินตะเวช273.69 KB 721 ครั้ง 4 ก.ค.49 
14ไฟล์ pdf ฝึก ๖ : แบบจำลองกระบวนการสังเคราะห์ของพืชอรรถชัย จินตะเวช220.34 KB 929 ครั้ง 26 ก.ค.49 
15ไฟล์ pdf ฝึก ๗: การอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลอรรถชัย จินตะเวช247.79 KB 580 ครั้ง 26 ก.ค.49 
16ไฟล์ csv ฝึก ๗: แฟ้มข้อมูลสำหรับฝึก ๗อรรถชัย จินตะเวช2.22 KB 348 ครั้ง 28 ก.ค.49 
17ไฟล์ CSV ฝึก ๗: แฟ้มข้อมูลชุดที่ 2 สำหรับฝึก ๗ อรรถชัย จินตะเวช12.44 KB 344 ครั้ง 28 ก.ค.49 
18ฝึก ๘: ระบบการผลิตพืชขั้นสูงสุดอรรถชัย จินตะเวช-0 ครั้ง 14 ส.ค.49 
19ไฟล์ csv ข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ KKKUSRAD.CSVอรรถชัย จินตะเวช.60 KB 356 ครั้ง 18 ส.ค.49 
27ไฟล์ jpg คำจำกัดความ อรรถชัย จินตะเวช1,305.26 KB 319 ครั้ง 4 ก.ค.49 
29ว่างอรรถชัย จินตะเวช-0 ครั้ง 24 มิ.ย.49 
30ไฟล์ pdf บทนำ (ปีการศึกษา 2545)อรรถชัย จินตะเวช217.34 KB 772 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
31ไฟล์ pdf หน่วยวัดสากลอรรถชัย จินตะเวช326.41 KB 1238 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
32ไฟล์ pdf ระบบการจำแนกดินและภูมิอากาศเกษตรอรรถชัย จินตะเวช432.40 KB 1620 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
33ไฟล์ pdf การผลิตพืช ๔ ระดับอรรถชัย จินตะเวช432.60 KB 1344 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
34ไฟล์ pdf ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองอรรถชัย จินตะเวช407.56 KB 1019 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
35ไฟล์ pdf พลวัตคาร์บอน: พัฒนาการอรรถชัย จินตะเวช346.74 KB 1512 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
36ไฟล์ pdf พลวัตคาร์บอน: การเจริญเติบโตอรรถชัย จินตะเวช523.08 KB 1313 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
37ไฟล์ pdf พลวัตของน้ำในดิน-พืชอรรถชัย จินตะเวช932.11 KB 1167 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
38ไฟล์ pdf พลวัตของไนโตรเจนในดิน-พืชอรรถชัย จินตะเวช372.51 KB 2410 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
39ไฟล์ pdf ส่งท้ายอรรถชัย จินตะเวช204.57 KB 1648 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
40ไฟล์ pdf ข้อมูลที่ใช้กับแบบจำลอง มิย 2547อรรถชัย จินตะเวช125.98 KB 508 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
41ไฟล์ pdf แบบจำลองในระบบ DSSAT 3.5อรรถชัย จินตะเวช182.98 KB 825 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
42ไฟล์ pdf Introduction to SOIL 413 websiteอรรถชัย จินตะเวช1,662.82 KB 466 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
43ไฟล์ jpg ภาพห้องเรียนวันที่ 24 มิถุนายน 2547อรรถชัย จินตะเวช23.25 KB 375 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
44ไฟล์ jpg ภาพห้องเรียนวันที่ 24 มิถุนายน 2547อรรถชัย จินตะเวช43.08 KB 314 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
45ไฟล์ jpg ระบบคืออะไร (จาก น.ศ.)อรรถชัย จินตะเวช25.79 KB 348 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
46ไฟล์ jpg ตัวแปรหลักคืออะไร (จาก น.ศ.)อรรถชัย จินตะเวช17.93 KB 331 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
47ไฟล์ jpg ภาพห้องเรียนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549อรรถชัย จินตะเวช27.80 KB 323 ครั้ง 22 มิ.ย.49 
492ไฟล์ pdf ๒. ภาพรวมและการจำลองระบบเกษตร (1/2549)อรรถชัย จินตะเวช353.79 KB 1133 ครั้ง 30 ต.ค.50 
493ไฟล์ pdf ๓. ขั้นตอนการจำลองระบบเกษตร (ปีการศึกษา 1/2549)อรรถชัย จินตะเวช331.64 KB 922 ครั้ง 30 ต.ค.50 
494ไฟล์ pdf ๔. หลักการและกฏการพัฒนาแบบจำลองระบบเกษตร (ปีการศึกษา 1/2549)อรรถชัย จินตะเวช204.54 KB 593 ครั้ง 30 ต.ค.50 
495ไฟล์ pdf ฝึก ๑ จุลินทรีย์อรรถชัย จินตะเวช153.90 KB 564 ครั้ง 30 ต.ค.50 
496ไฟล์ jpg ภาพห้องเรียน 23-06-2549อรรถชัย จินตะเวช1,411.83 KB 322 ครั้ง 30 ต.ค.50 
497ไฟล์ pdf ฝึก ๒: ยอดเงินในธนาคาร (Banking: Thai)อรรถชัย จินตะเวช236.32 KB 818 ครั้ง 30 ต.ค.50 
498ไฟล์ pdf Banking modelอรรถชัย จินตะเวช456.02 KB 433 ครั้ง 30 ต.ค.50 
499ไฟล์ pdf ฝึก ๓: Lotka&Volterra (Predator-Prey: Thai)อรรถชัย จินตะเวช305.70 KB 414 ครั้ง 30 ต.ค.50 
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | ประกาศ | เอกสาร | แบบฝึกหัด | งาน |  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th