งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 359708 | ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | เอกสาร |  

 เอกสารกระบวนวิชา
ลำดับ เรื่อง โดย ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่
1ไฟล์ ppt PMBวีณัน บัณฑิตย์3,194.88 KB 431 ครั้ง 21 ธ.ค.48 
2ไฟล์ ppt Genomeวีณัน บัณฑิตย์1,002.50 KB 420 ครั้ง 21 ธ.ค.48 
3ไฟล์ ppt GeneExpressionวีณัน บัณฑิตย์3,266.05 KB 536 ครั้ง 21 ธ.ค.48 
4ไฟล์ ppt Hybridizationวีณัน บัณฑิตย์1,841.15 KB 592 ครั้ง 21 ธ.ค.48 
5ไฟล์ ppt recombinantDNAวีณัน บัณฑิตย์2,015.74 KB 508 ครั้ง 21 ธ.ค.48 
6ไฟล์ ppt DNAcloningวีณัน บัณฑิตย์872.45 KB 367 ครั้ง 21 ธ.ค.48 
7ไฟล์ ppt DNAsequencingวีณัน บัณฑิตย์1,703.42 KB 431 ครั้ง 21 ธ.ค.48 
8ไฟล์ ppt sequencing automateวีณัน บัณฑิตย์1,611.78 KB 1166 ครั้ง 21 ธ.ค.48 
9ไฟล์ ppt labRE-PCRวีณัน บัณฑิตย์1,464.32 KB 514 ครั้ง 26 ธ.ค.48 
10ไฟล์ ppt transformationวีณัน บัณฑิตย์947.71 KB 700 ครั้ง 10 ม.ค.49 
11ไฟล์ ppt markerวีณัน บัณฑิตย์601.09 KB 370 ครั้ง 17 ม.ค.49 
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | เอกสาร |  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th