งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 359706 | ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | เอกสาร | งาน |  

 เอกสารกระบวนวิชา
ลำดับ เรื่อง โดย ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่
2ไฟล์ ppt เอกสารประกอบพิทยา สรวมศิริ936.45 KB 654 ครั้ง 1 พ.ย.48 
3ไฟล์ ppt เอกสารบทที่ 2พิทยา สรวมศิริ82.43 KB 488 ครั้ง 20 ก.พ.49 
4ไฟล์ ppt เอกสารบทที่ 3พิทยา สรวมศิริ1,226.24 KB 591 ครั้ง 20 ก.พ.49 
5ไฟล์ ppt เอกสารบทที่ 4พิทยา สรวมศิริ143.36 KB 486 ครั้ง 20 ก.พ.49 
6ไฟล์ ppt เอกสารบทที่ 5พิทยา สรวมศิริ122.37 KB 527 ครั้ง 20 ก.พ.49 
7ไฟล์ ppt เอกสารบทที่ 6พิทยา สรวมศิริ112.13 KB 446 ครั้ง 20 ก.พ.49 
8ไฟล์ ppt เอกสารบทที่ 7พิทยา สรวมศิริ91.65 KB 464 ครั้ง 20 ก.พ.49 
9ไฟล์ ppt เอกสารบทที่ 8พิทยา สรวมศิริ196.61 KB 424 ครั้ง 20 ก.พ.49 
10เอกสารบทที่ 9พิทยา สรวมศิริ-0 ครั้ง 20 ก.พ.49 
11ไฟล์ doc รายละเอียดกระบวนวิชาและแผนการสอนพิทยา สรวมศิริ81.92 KB 1758 ครั้ง 3 พ.ย.54 
11ไฟล์ doc การบ้านพิทยา สรวมศิริ34.30 KB 807 ครั้ง 29 พ.ย.50 
12ไฟล์ pdf Sector 1พิทยา สรวมศิริ1,758.55 KB 721 ครั้ง 14 พ.ย.54 
13ไฟล์ doc หัวข้อรายงานพิทยา สรวมศิริ52.74 KB 548 ครั้ง 10 ม.ค.55 
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | เอกสาร | งาน |  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th