งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 359701 | ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | ประกาศ | เอกสาร | งาน |  

 เอกสารกระบวนวิชา
ลำดับ เรื่อง โดย ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่
1ไฟล์ doc molecular study of hormone1วีณัน บัณฑิตย์30.72 KB 556 ครั้ง 7 ก.ค.46 
2ไฟล์ doc molecular study of hormone2วีณัน บัณฑิตย์25.09 KB 442 ครั้ง 4 ก.ค.46 
3ไฟล์ doc ethylene1วีณัน บัณฑิตย์37.38 KB 532 ครั้ง 4 ก.ค.46 
4ไฟล์ doc ethylene2วีณัน บัณฑิตย์23.04 KB 442 ครั้ง 4 ก.ค.46 
5ไฟล์ doc GA1วีณัน บัณฑิตย์28.16 KB 582 ครั้ง 4 ก.ค.46 
6ไฟล์ doc GA2วีณัน บัณฑิตย์39.94 KB 607 ครั้ง 4 ก.ค.46 
7ไฟล์ ppt molecular study of hormoneวีณัน บัณฑิตย์134.66 KB 1777 ครั้ง 13 ก.ค.49 
8ไฟล์ ppt ethyleneวีณัน บัณฑิตย์427.52 KB 2192 ครั้ง 27 ก.ค.49 
9ไฟล์ ppt GAวีณัน บัณฑิตย์1,210.37 KB 1472 ครั้ง 27 ก.ค.49 
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | ประกาศ | เอกสาร | งาน |  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th