หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 359421 | ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | เอกสาร | งาน |  

 เอกสารกระบวนวิชา
ลำดับ เรื่อง โดย ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่
1ไฟล์ pdf ตำราการผลิตผักมณีฉัตร นิกรพันธุ์2,198.66 KB 4858 ครั้ง 16 ก.ย.47 
2ไฟล์ pdf ตำราพริกมณีฉัตร นิกรพันธุ์3,632.16 KB 860 ครั้ง 16 ก.ย.47 
3ไฟล์ ppt การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักดนัย บุณยเกียรติ4,574.72 KB 22507 ครั้ง 16 ก.ย.47 
4ไฟล์ ppt การตลาดพืชผักดนัย บุณยเกียรติ336.38 KB 15829 ครั้ง 16 ก.ย.47 
5ไฟล์ ppt คุณภาพผักดนัย บุณยเกียรติ1,749.50 KB 12337 ครั้ง 16 ก.ย.47 
6ไฟล์ ppt การจัดชั้นคุณภาพดนัย บุณยเกียรติ151.55 KB 2857 ครั้ง 16 ก.ย.47 
7ไฟล์ ppt Intro Internetมณีฉัตร นิกรพันธุ์394.75 KB 850 ครั้ง 8 ก.ค.48 
8ไฟล์ ppt Intro HTMLมณีฉัตร นิกรพันธุ์121.86 KB 823 ครั้ง 8 ก.ค.48 
9ไฟล์ pdf รูปผักสอบ มณีฉัตร นิกรพันธุ์2,607.92 KB 688 ครั้ง 13 ต.ค.49 
10ไฟล์ pdf บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของผักศิวาพร ธรรมดี22,871.50 KB 436 ครั้ง 15 มิ.ย.55 
11ไฟล์ pdf บทที่ 2 การจัดจำแนกผักศิวาพร ธรรมดี24,275.51 KB 334 ครั้ง 26 ก.ค.55 
12ไฟล์ pdf บทที่ 3 การเจริญเติบโตของผักศิวาพร ธรรมดี22,933.24 KB 360 ครั้ง 20 ก.ค.55 
13ไฟล์ pdf บทที่ 4 ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการผลิตผักศิวาพร ธรรมดี11,077.38 KB 1020 ครั้ง 26 ก.ค.55 
14ไฟล์ pdf บทที่ 5 การปลูกและดูแลพืชฝักศิวาพร ธรรมดี5,630.31 KB 1282 ครั้ง 12 ต.ค.55 
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | เอกสาร | งาน |  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th