หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 351 (AEC)
กลุ่มวิชา 352 (AET)
กลุ่มวิชา 353 (AGRO)
กลุ่มวิชา 354 (AS)
กลุ่มวิชา 355 (FM)
กลุ่มวิชา 356 (ANS)
กลุ่มวิชา 357 (ENT)
กลุ่มวิชา 359 (HORT)
กลุ่มวิชา 360 (PLP)
กลุ่มวิชา 361 (SOIL)
กลุ่มวิชา 362 (CONS)
กลุ่มวิชา 366 (AGS)
กลุ่มวิชา 367 (PBIO)
กลุ่มวิชา 368 (ABM)
กลุ่มวิชา 370 (AET)
กลุ่มวิชา 400 (AGRI)
กลุ่มวิชา 902 (POST)
กลุ่มวิชา 905 (PBIT)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชา 356442 | ข้อมูลกระบวนวิชา | ประกาศ | งาน |  

 งานมอบหมายกระบวนวิชา
ลำดับ เรื่อง โดย อ่าน วันที่
1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลฟาร์ม ทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน วรรณพร ทะพิงค์แก2128 เม.ย.57 
2 เยี่ยมชมกิจการโรงชำแหละสุกร วรรณพร ทะพิงค์แก4628 เม.ย.57 
3 การปฏิบัติการวิชาการผลิตสุกร (ให้นักศึกษานัดเวลาทำกิจกรรมเพิ่มเติม) วรรณพร ทะพิงค์แก2728 เม.ย.57 
ขึ้นบน

| ข้อมูลกระบวนวิชา | ประกาศ | งาน |  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th