.
ระบบลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ (Time Attendance Online)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะ

ภาควิชา

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ศูนย์บริการวิชาการฯ

ศูนย์บริการวิชาการฯ (ร้านเกษตร มช.)

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช

ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ร้านค้าเกษตร
ระบบลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ (Time Attendance Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หากพบปัญหากรุณาติดต่อ 081-0302003