สถิติการใช้บริการ เข้าระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ หน้าหลัก
 

:: เข้าระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ ::
  Username :
  Password :
 


จองอุปกรณ์/เครื่องมือวิทยาศาสตร์
(ยังไม่มีงานใหม่ค่ะ)
จองห้องประชุม/สัมมนา
มีงานใหม่ที่รอการตรวจสอบ 29 งาน, รอการอนุมัติ 5 งาน
จองยานพาหนะ
มีงานใหม่ที่รอการตรวจสอบ 1 งาน, รอการอนุมัติ 8 งาน
(ยังไม่มีงานใหม่ค่ะ)
 


Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666