หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เทคโนโลยีการผลิตว่านสี่ทิศ ปีที่ 1
Hippeastrum production technology

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
บริหารจัดการที่ มูลนิธิโครงการหลวง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายสืบศักดิ์ เสนาวงค์ (นักวิจัยร่วม) , จาก มูลนิธิโครงการหลวง
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (440 KB)
ดาวน์โหลด : 403 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th